Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.9.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Ulkoministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen määräajaksi
– Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)
– Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon kaupalliselle neuvokselle
Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
OikeusministeriöSatu-Maaria Natunen, hallitusneuvos p. 0295 150 456
– Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden valtioneuvoston esittelijän määrääminen
Maija Leppä, hallitussihteeri p. 0295 150 301
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa
Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
– Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
SisäministeriöAnne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
Sanna Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 458
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta
PuolustusministeriöFrans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
– Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Corelase Oy:lle Isoon-Britanniaan
ValtiovarainministeriöKarri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
– Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
– Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen
Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
– Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriöKirsi Lamberg, hallitusneuvos p. 0295 330 397
– 1) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöPetri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
– Esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettaviksi yhteistyöohjelmiksi kaudelle 2021─2027
Tapani Kojonsaari, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 070
– Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitean asettaminen
Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
– Sovittelijan määrääminen
Eleonoora Eilittä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 253
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Emilia Tiuttu, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 127
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuoteturvallisuusasetus)
Sosiaali- ja terveysministeriöEva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
– Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi
YmpäristöministeriöLeila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory