Tag "Valtioneuvosto"

Back to homepage

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa huomioitava monipuolisesti oikeudenmukaisuus

NordenBladet — Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli tiistaina 22. maaliskuuta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Keskustelussa nousivat esiin erityisesti oikeudenmukaisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu sekä maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi tuotiin esiin muun muassa puuntuotannon globaalit vaikutusketjut, ruuantuotannon huoltovarmuus ja kestävyysmurros kasvispainotteisempaan tuotantoon ja kulutukseen.Kokouksessa

Read More

Hankintalain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

NordenBladet — Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hankintalakiin, erityisalojen hankintalakiin sekä rikosrekisterilakiin tehtäviä muutoksia, joilla toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa julkisille hankinnoille asetettuja tavoitteita.Muutokset kohdistuvat sekä kansallisiin että EU:n kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Esitettävillä muutoksilla edistetään hankintojen laatua ja vastuullisuutta.

Read More

Suunniteltu Oikeuspalveluvirasto sai laajaa kannatusta lausuntokierroksella

NordenBladet — Lausuntotiivistelmä luonnoksesta hallituksen esitykseksi Oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi on valmistunut. Oikeusministeriö järjesti lausuntokierroksen 20.12.2021 – 4.2.2022. Ministeriö sai luonnoksesta yhteensä 41 lausuntoa.Lausunnonantajat kannattivat laajasti ehdotuksen tavoitteita ja valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Tarkoituksena on perustaa Oikeuspalveluvirasto, jossa

Read More

Lausuntotiivistelmä valmis luonnoksesta Oikeushallinnon erityisviranomaisten virastosta

NordenBladet — Lausuntotiivistelmä luonnoksesta hallituksen esitykseksi oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi on valmistunut. Lausuntokierros järjestettiin 20.12.2021– 4.2.2022. Oikeusministeriö sai luonnoksesta 27 lausuntoa.Esityksen tavoitteet saivat kannatusta lähes kaikilta lausunnonantajilta. Tavoitteena on siirtää pienet ja pienehköt itsenäiset viranomaiset pois oikeusministeriön yhteydestä

Read More

Korkean tason ryhmä keskusteli Venäjän hyökkäyksen vaikutuksista työmarkkinoihin ja työelämään

NordenBladet — Työministeri Tuula Haatainen kutsui koolle ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuvan korkean tason ryhmän maanantaina 21.3.2022. Ryhmä asetettiin alun perin maaliskuussa 2020 arvioimaan koronaviruksen vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan. Nyt yhteistyö jatkuu Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi.”Venäjän aloittaman sodan vaikutukset

Read More

Uudessa Kauppapolitiikka-lehdessä tiekartat vievät kohti vihreää siirtymää

NordenBladet — Kauppapolitiikka-lehden teemana vuoden 2022 ensimmäisessä numerossa on teollisuuden tiekartat kohti ilmastotavoitteita.Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa teollisuuden eri toimialat ovat laatineet tiekartat siitä, miten ne aikovat siirtyä vähähiilisyyteen. Kestävä kehitys tuo myös kilpailukykyä. Lisäksi pohditaan talouskasvun ja ilmastotoimien

Read More

Venäjän vastaiset pakotteet huomioidaan valtion hankinnoissa – polttoaineiden yhteishankintaan muutos

NordenBladet — Valtiovarainministeriö on muuttanut päätöstä valtionhallinnon yhteishankinnoista. Päätöksestä poistettiin viranomaisten velvoite käyttää bensiinin ja raskasöljyjen yhteishankintaa. Lisäksi ministeriö kiinnittää virastojen ja laitosten huomiota siihen, että ne selvittävät Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutukset nykyisiin ja tuleviin hankintoihinsa.Valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun päätöksen muutos

Read More

Uusi vesitalousstrategia on julkaistu – visiona puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia

NordenBladet — Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uuden vesitalousstrategian, joka ohjaa ministeriön toimialan vesitaloustehtävien tulosohjausta, toimintaa ja talouden suunnittelua vuoteen 2030 saakka. Strategian toimeenpano näkyy jokaisen suomalaisen arjessa muun muassa puhtaana vetenä sekä tulvien ja niiden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisynä.Vesitaloudella tarkoitetaan

Read More

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen jatkosta linjaus: uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus eduskuntaan syksyllä

NordenBladet — Hallitus on sopinut asioista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta toteutetaan. Eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle

Read More

Maatalousministerit keskustelivat markkinatilanteesta ja komission suunnitelmista Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen

NordenBladet — EU:n maatalousministerit kokoontuivat 21. maaliskuussa Brysselissä. Ministerit keskustelivat mm. CAP:n strategisten suunnitelmien hyväksymisestä sekä maatalouden markkinatilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.Ministerit keskustelivat CAP:n strategisen suunnitelmien hyväksymisestä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden suunnitelmia

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory