Posts From Helena-Reet Ennet

Back to homepage
Helena-Reet Ennet

Helena-Reet Ennet

Hallitus: Huoltovarmuuden kannalta kriittisen työvoiman maahantulo turvataan kasvukautena 2021

NordenBladet — Hallitus haluaa turvata huoltovarmuuden kannalta kriittisen työvoiman maahantulon kasvukautena 2021. Kriittisestä työvoimasta on työ- ja elinkeinoministeriön listaus, jossa ovat mukana myös maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden kausityö.Viranomaisten arvion pohjalta tehty listaus välttämättömistä, huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan

Read More

Hallitus linjasi koronarokottamisten korvaamisesta työterveyshuollossa

NordenBladet — Hallitus keskusteli neuvottelussaan koronarokottamisen korvaamisesta yksityisen työterveyshuollon kautta sairaanhoitovakuutuksesta, kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta sekä sai katsauksen pandemiaan liittyvistä laeista ja valmistelussa olevista hallituksen esityksistä.Hallitus linjasi koronarokottamisten korvaamisesta sairaanhoitovakuutuksesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan niin, että Kela voisi korvata työterveyshuollossa tehtävän rokottamisen. Korvauskustannukset

Read More

EU-maiden digiryhmittymä: EU:n on tavoiteltava teknologista kilpailukykyä

NordenBladet — Digitaalisesti edistyneiden D9+-maiden ministerit keskustelivat virtuaalisessa kokouksessaan 27.1.2021 Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteista, jotka ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Maat julkaisivat kokouksesta yhteisen julkilausuman, jonka mukaan Euroopan teknologinen kilpailukyky perustuu digitaaliselle kehitykselle, innovaatioille ja toimiville sisämarkkinoille.– Digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen hillintä

Read More

EU:n urheiluministerit: Ihmisoikeudet tulee turvata kansainvälisissä urheilutapahtumissa

NordenBladet — Euroopan unionin urheiluministerit ovat komissaari Mariya Gabrielille osoitetussa kirjeessään vaatineet ihmisoikeuksien turvaamista kansainvälisissä urheilutapahtumissa. Ministerit uusivat vuonna 2013 tehdyn julkilausuman, jossa vedottiin kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten kunnioittamiseen urheilun suurtapahtumien, kuten olympialaisten, paralympialaisten ja maailmanmestaruuskilpailujen, järjestämisessä.Suomen aloitteesta tehdyssä kirjeessä todetaan, että

Read More

Sosiaaliturvakomitea keskusteli toimeentulotuesta, perusturvasta ja asumisen tuista

NordenBladet — Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan komitean vuosi 2021 käynnistyi viimesijaisen turvan, perusturvan ja asumisen ongelmakokonaisuuden käsittelyllä.Keskeisiä käsiteltyjä aiheita olivat 25.1. kokouksessa muun muassa:Asumismenojen korvaus kahden järjestelmän kauttaPerusturvan taso ja etuuksien päällekkäisyysKokonaan vailla perusturvaa olevat ja toimeentulotuen vastikkeellisuusByrokratialoukkuMonta tietä toimeentulotuellePerusturvassa ja asumistuessa

Read More

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.1.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaKare Halonen, osastopäällikkö p. 0295 160 319– Valtioneuvoston selonteko EU-politiikastaMerja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270– Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaatUlkoministeriöSaija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202– Edustuston päällikön tehtävän päättyminen–

Read More

EU:n 1+Million Genomes -aloite keskittyy genomitiedon tuomiin mahdollisuuksiin 

NordenBladet — Genomitiedon eli ihmisen koko perimästä saatavan tiedon hyödyntäminen tutkimuksessa ja terveydenhuollossa yleistyy nopeasti. Tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito suunnitellaan yhä useammin yksilöllisesti ihmisen perimästä saatavan tiedon perusteella. EU:n 1+Million Genomes -aloitteen kansallisessa kick-off -tilaisuudessa 27.1. keskusteltiin genomitiedon

Read More

Selvitys: Kuntien turvallisuustilanne on heikentynyt sote- ja opetussektoreilla

NordenBladet — Uhka- ja väkivaltatilanteiden kokonaiskuva Suomen kuntakentässä on polarisoitunut ja vaikeasti hahmotettava. Uhkaavat tilanteet ovat lisääntyneet ja muuttuneet vakavammiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Valtuutettujen kokema turvallisuus on hyvällä tasolla, mutta varautumista, turvallisuussuunnittelua ja

Read More

Rakennusten energia-avustus vastaa sille asetettuja tavoitteita

NordenBladet — Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt vuoden 2020 alusta lähtien avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on pienentää asumisen ilmastopäästöjä. Avustuksesta ja sen myöntämisen laskentaperusteista on tullut kysymyksiä, joihin vastaamme alla.1. Miten avustuksen saannin ehtona oleva energiatehokkuuden

Read More

Suositukset: Kansalaisyhteiskuntapolitiikalla on turvattava elinvoimainen kansalaistoiminta

NordenBladet — Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta suosittaa, että kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä on vahvistettava ja järjestöjen toiminnan autonomisuus on turvattava. Yhdenvertaista ja aktiivista osallistumista on tuettava, ja yhteistyötä ja kumppanuuksia on kehitettävä. Kevään 2021 kuntavaaleissa keskeisiä teemoja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ovat lisäksi kansalaistoiminnan tukeminen ja

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory