:::UUTISET:::

Back to homepage

Korotukset aravalainojen vuosimaksuihin jätetään tekemättä vuonna 2023 – helpotusta asumisen kustannuspaineeseen

NordenBladet — Valtioneuvosto on päättänyt pitää vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksut vuoden 2022 tasolla. Vuosimaksuihin ei vuonna 2023 tehdä kuluttajahintaindeksin mukaista tarkistusta. Päätöksellä hillitään vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita nykyisessä tilanteessa, jossa myös kiinteistön hoitokustannukset ja asukkaiden elinkustannukset nousevat voimakkaasti.Vuokra- ja

Read More

Hallituspuolueet pääsivät sopuun sähköhyvityksen yksityiskohdista

NordenBladet — Hallituspuolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen ja sähkölaskujen maksuajan pidentämistä koskevan lakiehdotuksen yksityiskohdista. Sähköhyvityksen osalta päätettiin mallista, joka oli jo lausunnoilla. Sähköhyvityksen yksityiskohdat säilyvät lausuntoluonnoksen mukaisina.Hyvitys kohdistuisi niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergianhinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Sähköhyvitystä

Read More

Valtion tuella rakennetaan ja korjataan tuhansia kohtuuhintaisia asuntoja

NordenBladet — Valtioneuvosto on päättänyt suunnitelmasta, jonka perusteella valtion tukee kohtuuhintaista asuntotuotantoa vuonna 2023. Kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa edistetään myöntämällä 1,95 miljardia korkotuettua lainaa. Tuen avulla voidaan rakentaa noin 9 310 uutta ja peruskorjata noin 4 050 asuntoa. Asuntojen rakentamiseen ja

Read More

Esteettömyysdirektiivi helpottaa itsenäistä asiointia

NordenBladet — Esteettömyysdirektiivillä helpotetaan kaikkien, erityisesti vammaisten henkilöiden, itsenäistä elämää ja osallistumista yhteiskuntaan. Direktiivi vaikuttaa etenkin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. Lainsäädännön soveltaminen alkaa vuoden 2025 aikana. Esteettömyysdirektiivin tavoite on edistää kaikkien ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin

Read More

Laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta voimaan 1.2.2023 – rahoituksen hakeminen helpottuu

NordenBladet — Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta sekä asetuksen kyseisen lain voimaantulosta. Uusi laki on osa luonnonsuojelulainsäädännön uudistamista. Laki tulee voimaan 1.2.2023.Lain merkittävin uudistus on avustusjärjestelmä, jolla tuetaan ennaltaehkäisevien toimien toteuttamista ja

Read More

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi täydentävistä toimista hiilinielujen vahvistamiseksi

NordenBladet — Ministerityöryhmä linjasi keskiviikkona toimia, joilla maankäyttösektorin nettonielua vahvistetaan. Lisäksi ministerityöryhmä sopi asiaa selvittävän virkatyöryhmän toimeksiannosta.Valtion hallinnoimissa talousmetsissä ohjataan metsien käsittelytapoihin, jotka vahvistavat nettonielua. Nettonielujen vahvistamistavoite otetaan huomioon myös jatkossa Metsähallituksen tulostavoitteiden asettamisessa. Ensiharvennuksiin kiinnitetään huomiota, jotta ne toteutetaan

Read More

Veden laadusta ja kulutuksesta saa jatkossa paremmin tietoa

NordenBladet — EU:n juomavesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 12.1.2023. Muutokset koskevat useaa eri lakia ja asetusta. Uudistuksen tärkein tavoite on turvata ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ja lisätä veden laadusta tiedottamista.Kansalaiset saavat jatkossa nykyistä enemmän

Read More

Sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuu vesistöihin saasteita arvioitua enemmän

NordenBladet — Uuden tutkimustiedon mukaan hulevedet eivät ole niin puhtaita kuin aiemmin on arvioitu. Hulevedet sisältävät muun muassa ravinteita, raskasmetalleja, suoloja (kloridia ja natriumia), kiintoainesta, öljyjä ja hiilivetyjä sekä mikromuoveja. Sateiden ja sulavan lumen synnyttämä hulevesi johdetaan usein pois kaduilta

Read More

Kuntakiertueella tarjolla tietoa ja puhetta puusta

NordenBladet — Kiinnostus puurakentamista kohtaan on kasvanut kunnissa ympäri Suomen. Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma vastaa kiinnostukseen ja lähtee kiertueelle kuntiin kertomaan ja keskustelemaan siitä, miksi puuta kannattaa käyttää rakentamisessa.”Kunnat ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Moni kunta on

Read More

Opas POP-jätteen tunnistamiseen – pitoisuusrajat ovat muuttuneet

NordenBladet — Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan, joka auttaa tunnistamaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä eli POP-jätteitä. POP-asetuksen jätteitä koskevia pitoisuusrajoja on juuri uudistettu. Muutoksia on sovellettava jätteiden käsittelyssä 10.6.2023 alkaen. Oppaassa käsitellään rakennusten purkujätteiden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, romuajoneuvojen, tekstiilijätteiden, sammutusvaahtojen, valokuvaustuotteiden

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory