:::UUTISET:::

Back to homepage

Juomavesidirektiivin toteutus toisi ihmisille lisää tietoa talousveden laadusta

NordenBladet — Hallituksen esitys EU:n juomavesidirektiivin kansallisesta toteutuksesta ottaa huomioon koko talousveden tuotantoketjun raakavedestä hanaan asti. Tärkein tavoite on turvata talousveden laatu. Toimeenpano toisi muutoksia useaan eri lakiin. Esitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan lainsäädäntöön useita muutoksia, jotka koskevat

Read More

Ympäristöministeriöltä avustusta 18 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön 

NordenBladet — Ympäristöministeriö on myöntänyt 1,4 miljoonaa euroa valtionavustusta 18 rakennetun ympäristön ilmastotyötä vauhdittavalle hankkeelle. Rahoitus on myönnetty Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman toisesta hankehausta. Ensimmäisestä hankehausta on jo aiemmin myönnetty rahoitusta 11 hankkeelle. Nyt käynnistyvissä hankkeissa tutkitaan vähähiilisiä rakennusmateriaaleja, kehitetään keinoja

Read More

Lisää soidensuojelua – Pieksämäelle perustettiin Bovalliuksen luonnonsuojelualue

NordenBladet — Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

Read More

Ympäristöministeriö myönsi avustusta kunnille ja maakunnille vihreän siirtymän investointihankkeiden selvityksiin ja kaavoitukseen

NordenBladet — Ympäristöministeriö on myöntänyt EU:n elpymisrahoituksella yhteensä 435 400 euroa kahdelle maakunnan liitolle ja viidelle kunnalle vihreän siirtymän investointihankkeita tukeviin selvityksiin, suunnitteluun ja kaavoitukseen.Maakuntien liitoille myönnettiin avustusta maakuntakaavoitusta tukeviin selvityksiin. Satakuntaliiton hankkeessa selvitetään erilaisten vihreän siirtymän investointien edellyttämiä kaavaratkaisuja.

Read More

Valtioneuvosto kannattaa EU:n esitystä luonnon tilan parantamiseksi

NordenBladet — Valtioneuvosto toimitti 22.9. eduskunnalle U-kirjelmän luonnon ennallistamista koskevasta asetusehdotuksesta. Suomi kannattaa asetusehdotuksen tavoitteita ja velvoitteita. Ehdotetulla asetuksella olisi merkittäviä vaikutuksia luontokadon pysäyttämisessä ja Suomi pitää sen tavoitteita kannatettavina.”Luonnon tilaa parantavien toimien vahvistaminen on välttämätöntä, jotta luontokato saadaan pysäytettyä

Read More

Ministeri Ohisalo: Vihreän siirtymän kiihdyttäminen vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta

NordenBladet — Venäjän hyökkäyssota on tehnyt energia- ja ilmastopolitiikasta entistä vahvemmin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen kannattaa jatkaa päättäväisesti ilmastotoimia ja kiihdyttää vihreää siirtymää energiakriisin keskellä, alleviivasi ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ilmastotoimia, energiaratkaisuja ja Suomen kokonaisturvallisuutta käsitelleessä infotilaisuudessa.Ohisalo painotti,

Read More

Parhaimmat kestävän kehityksen sitoumukset palkittiin

NordenBladet — Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö, ympäristöministeriö ja valtion ravitsemusneuvottelukunta palkitsivat vuoden parhaat kestävän kehityksen sitoumukset yhteistyössä Motivan kanssa. Tunnustuksen saivat Kouvolan kaupunki, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo, Veikko Lehti Oy, Vantaan kaupunki ja Compass Group.Sitoumus2050-palveluun tehdyt vapaaehtoiset toimenpidesitoumukset ovat kestävän

Read More

Yritysten jätehuoltosopimusten kilpailutus Materiaalitorilla monille ajankohtaista

NordenBladet — Materiaalitorilla yritykset voivat etsiä jätehuollon palveluntarjoajia, jätehuollon toimijat uusia asiakkaita ja viranomaiset valvoa, että kaikki sujuu jätelain mukaisesti. Loppuvuonna 2022 Materiaalitorille on odotettavissa paljon uusia käyttäjiä ja siellä avautuu yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.Johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motiva Oy:sta muistuttaa,

Read More

Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo: Hallitus jatkaa panostuksia fossiilitaloudesta irrottautumiseksi

NordenBladet — Hallitus antoi esityksensä vuoden 2023 talousarvioksi eduskunnalle 19. syyskuuta. Ensi vuoden budjetissa jatketaan panostuksia vihreän siirtymän vauhdittamiseen, luonnonsuojeluun ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Ympäristöministeriön hallinnonalan osuus talousarvioesityksestä on 336,4 miljoonaa euroa, joka on noin kahdeksan miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden

Read More

Hallitus esittää uutta ympäristövahinkorahastoa

NordenBladet — Valtioneuvosto hyväksyi tänään esityksen laiksi ympäristövahinkorahastosta. Sen varat kerättäisiin veroluonteisella ympäristövahinkomaksulla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavilta toiminnanharjoittajilta. Maksun määrä riippuisi ympäristöriskin suuruudesta. Uudella ympäristövahinkorahastolla pyritään siihen, että valtio ei joudu maksamaan toiminnanharjoittajien ympäristövelvoitteita verovaroin.Ympäristövahinkorahasto olisi uusi valtion budjetin ulkopuolinen

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory