Valtion maille uusi suojelupäätös ja vanhojen metsien kansalliset kriteerit lausuntokierrokselle

NordenBladet — Hallitus edistää luonnonsuojelua kokonaisuudella, joka koostuu valtion maiden uudesta suojelupäätöksestä ja vanhojen metsien kansallisten kriteerien määrittelystä.Petteri Orpon hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan suojelemaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät. Esitys vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on valmistunut. Lisäksi hallitus on päättänyt siirtää lisää valtion maita pysyvään suojeluun.Kokonaisuutena valtion mailla tehtävän uuden pysyvän suojelun pinta-ala nousee arviolta 80 000–90 000 hehtaariin. ”Kokonaisuus on merkittävä. Pysyvään ja tiukkaan suojeluun siirretään selvästi enemmän valtion metsää kuin aiempina hallituskausina. Lisäksi METSO-ohjelman kautta suojellun, Etelä-Suomeen painottuvan metsän määrä nousee ensi vuonna tavoitteen mukaiseen 96 000 hehtaariin”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.Valtion maiden uusi suojelupäätös koostuu nyt esitettävästä runsaasta 31 000 hehtaarista, joka kohdentuu pääosin Lappiin ja Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Tämän ohella Metsähallitus inventoi valtion mailla sijaitsevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Lopullinen valtion maiden suojelupinta-ala riippuu siitä, kuinka paljon kohteita löytyy Metsähallituksen valtion maiden inventoinnissa ja miten kohteet inventoinnin perusteella rajataan. Lisäksi inventoinnissa löytyy luontokohteita, joiden pinta-alaa on vaikea arvioida.“Kriteeriesityksessä on otettu huomioon myös yksityisten metsänomistajien näkökulma. Yksityismailla metsien suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen, kuten tähänkin asti. Metsähallitus kartoittaa valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät maastokausien 2024–2025 aikana”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu on tärkeää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kriteerit täyttävien metsien suojelu ei ratkaise kaikkia metsien monimuotoisuuden turvaamisen tarpeita. Monimuotoisuuden edistämisen kannalta on tärkeää valita kullekin kohteelle oikea keino.Vanhoja metsiä sekä valtion maita koskevan erillispäätöksen lisäksi hallitus lisää suojellun metsän määrää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmalla eli METSOlla. METSOn kautta saadaan metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen monimuotoisuudeltaan arvokkaita metsäkohteita valtion rahoittamaan pysyvään suojeluun. METSO-ohjelma on ollut toimiva, ja sen tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Tavoite tullaan saavuttamaan. METSOn jatkokautta valmistellaan vuosina 2024–2025.Vanhojen metsien pääkriteereinä puuston ikä ja kuolleen puun määrä Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja esityksestä kriteereiksi vanhoille metsille 24. heinäkuuta mennessä.Vanhojen metsien määrittelyssä Suomessa kaksi pääkriteeriä ovat puuston ikä ja kuolleen puun määrä. Kriteerit täyttävien metsien on oltava riittävän vanhoja ja niissä on oltava riittävästi erimäärin lahonneita, kuolleita puita. Pääkriteerit täyttävissä metsissä esiintyy todennäköisesti vanhoille metsille tyypillisiä, uhanalaisia tai taantuneita lajeja.  Pääkriteerien raja-arvot ovat erilaisia Suomen etelä- ja pohjoisosissa, koska metsät kasvavat pohjoisessa hitaammin ja ovat vähäpuustoisempia. EU:n ohjeistuksen mukainen kolmas pääkriteeri ”luontaiseen lajistoon kuuluvat puulajit” täyttyy Suomessa käytännössä aina. Lisäksi inventoitavissa kohteissa tarkastellaan neljää täydentävää kriteeriä, joista vähintään kahden tulee täyttyä: metsikön luontainen alkuperä, rakenteellinen monipuolisuus, niin kutsuttujen elinympäristöpuiden esiintyminen sekä vanhojen metsien indikaattorilajien esiintyminen. 
Potentiaaliset kriteerit täyttävät kohteet valtion metsissä kartoitetaan. Kriteerit täyttävät, riittävän suuret alueet suojellaan tiukasti, eli niistä perustetaan luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita. Vanhan metsän kriteerit täyttävät pienet kohteet voidaan valtion mailla turvata myös osana alue-ekologisten luontokohteiden verkostoa. Yksityismailla kriteerit täyttävät kohteet suojellaan METSO-ohjelman keinoin.
Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelutavoite on osa EU:n biodiversiteettistrategiaaLuonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisten vanhojen metsien suojelutavoite perustuu EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteisiin. EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että vanhat ja luonnontilaiset metsät suojellaan kaikissa jäsenmaissa.Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2023 yhdessä jäsenmaiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa laaditun ohjeistuksen vanhojen metsien määrittelemiseksi. Jäsenvaltioita on suositettu noudattamaan ohjeistusta kansallisten kriteerien valmistelussa. Aktiivisessa talouskäytössä olevat metsät eivät voi EU:n määritelmän mukaan olla kriteerit täyttäviä vanhoja metsiä. Komission ohjeen mukaan vanhojen metsien kriteerit tulee tarkentaa kansallisesti tutkimustietoon pohjautuen. Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat tarkastelleet tutkimustiedon avulla, miten luonnontilaiset ja vanhat metsät voidaan tunnistaa Suomessa EU:n komission ohjeiden mukaisesti. Syken ja Luken raportti ”Luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät Suomessa” julkaistiin helmikuussa 2024. Vanhojen metsien pääkriteerit Metsän ikä  Taulukko 1: Valtapuuston keski-ikä on vähintään Kuolleen puun määräTaulukko 2: Kuolleen puun (pysty- ja maapuu) määrä (m3/ha) on vähintään •    Lausuntopyyntö: vanhojen metsien kriteerit Suomessa (lausuntopalvelu.fi) Lisätietoja Lyydia Ylönen
ministeri Mykkäsen erityisavustaja
[email protected]
029 5250 402
Tapio Luoma-aho
ministeri Essayahin erityisavustaja
[email protected]
029 5162 340
Mikko Kuusinen
Ympäristöneuvos
Ympäristöministeriö
[email protected]
029 5250 144
Ville Schildt
Metsäneuvos
Maa- ja metsätalousministeriö
[email protected]
0295 162 190
•    Vanhojen ja luonnontilaisten metsien inventointi 2024–2025 (Metsähallitus.fi)

Hallitus edistää luonnonsuojelua kokonaisuudella, joka koostuu valtion maiden uudesta suojelupäätöksestä ja vanhojen metsien kansallisten kriteerien määrittelystä.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory