Tag "kotimaa"

Back to homepage

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku on auki syys-lokakuussa

NordenBladet — Kunnille ja järjestöille suunnattu erityisavustus Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen on haettavissa 15.9.2022–31.10.2022. Avustuksen myöntää koko maassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Avustushakuja toteutetaan vuoteen 2030 asti ympäristöministeriön harkinnan mukaan.Avustuksia myönnetään konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus-

Read More

Kunnille ja maakunnille tulossa vihreää siirtymää edistävä avustushaku elo-syyskuussa

NordenBladet — Ympäristöministeriössä suunnitellaan avattavaksi elo-syyskuussa 2022 kunnille ja maakuntien liitoille suunnattu avustushaku vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin.Vihreän siirtymän investointihankkeet voivat liittyä muun muassa:energiainfrastruktuuriinuuden energiateknologian käyttöönottoon (merituulivoima, suuren kokoluokan aurinkovoima, biokaasu, uusiutuvat liikennepolttoaineet, geolämpö ja

Read More

EU:n ympäristöministerit sopivat ilmastopaketin useista lainsäädäntöehdotuksista – päästökaupan laajentaminen etenee

NordenBladet — Suomen EU:n puheenjohtajuuskaudella vuonna 2019 sovittiin EU:n tavoitteesta olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050. Nyt EU:n ympäristöneuvosto on saavuttanut pitkien neuvottelujen jälkeen 29.6. Luxemburgissa yleisnäkemykset vuoden 2030 55 % päästövähennystavoitteen eli Fit For 55 -ilmastopaketin keskeisimmistä lainsäädäntöehdotuksista. ”Tänään otettiin suuri

Read More

Suomi painottaa globaalin koulutuskriisin ratkaisemista YK:n kestävän kehityksen seurantakokouksessa

NordenBladet — YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High Level Political Forum on Sustainable Development) kokoontuu New Yorkissa 5.–15. heinäkuuta.Kokouksessa tarkastellaan koronakriisin negatiivisia vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon ja sitä, miten elvytyspolitiikalla voidaan rakentaa kestävää tulevaisuutta.Suomi korostaa kokouksessa erityisesti

Read More

Suomalaisten huoli luonnon tilasta kasvanut – luontokato tunnistetaan nyt merkittäväksi uhaksi

NordenBladet — Suomalaiset ovat selvästi huolestuneempia globaalista luonnon tilasta kuin Suomen luonnon tilasta, selviää Luontosuhdebarometrista. Luontosuhdebarometrilla selvitettiin kolmatta kertaa suomalaisten suhdetta luontoon, sen monimuotoisuuden turvaamiseen ja siihen, miten vastuut tulisi jakaa eri tahojen välillä.Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskusSuomen luonnon tilasta huolestuneita

Read More

Ministeri Ohisalo: Itämeren suojelu on kestävyyslaji 

NordenBladet — ”Itämeren suojelu on ottanut askelia parempaan suuntaan tällä hallituskaudella”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kertoi tänään Itämerta käsittelevässä infossaan. Saaristomeriohjelma ja Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuovat lisäpotkua vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toteutukseen vesien ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Read More

EU:n ympäristöministerit käsittelevät ilmastopakettia – agendalla päästökauppa, autojen päästörajat ja LULUCF-asetus

NordenBladet — EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 28. kesäkuuta Luxemburgiin, missä ministerit neuvottelevat EU:n ilmastopaketista eli 55-valmiuspaketista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.Euroopan komissio julkisti heinäkuussa 2021 ison ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin. Tavoitteena on toimeenpanna EU:n ilmastolailla asetettu velvoite, jonka

Read More

ELY-keskuksille lupa lunastaa 14,7 hehtaarin suuruiset alueet kahdelta Natura-alueelta

NordenBladet — Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan lunastaa yhteensä noin 6,8 hehtaarin suuruisen alueen Iso Kaivonevan Natura 2000 -alueelta. Pohjois-Savon ELY-keskukselle ympäristöministeriö on myöntänyt luvan lunastaa yhteensä noin 7,9 hehtaarin suuruisen alueen Pisa-Kypäräisen Natura 2000 -alueelta.Iso Kaivonevan Natura 2000

Read More

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä vahva tuki luontokadon pysäyttämiselle

NordenBladet — Kansalaisista koostuvan Luontoraadin ja sidosryhmäkuulemisten palaute osoittaa, että luontokadon pysäyttäminen on kansalaisille tärkeää. Kansalaiset haluavat lisää ymmärrettävää tietoa luontokadosta ja mahdollisuuksista toimia sen estämiseksi sekä osallistua luontoa koskevaan päätöksentekoon. Kansalaiset ovat voineet osallistua valmisteilla olevan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian

Read More

Ministeri Ohisalo: EU:n luonnon tilan parantamista koskeva lainsäädäntöehdotus on odotettu ja tarpeellinen luontokadon pysäyttämiseksi

NordenBladet — Euroopan komissio on tänään julkaissut lainsäädäntöehdotuksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Esitys huomioi luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyden.“Luontokadon pysäyttämisellä on kiire. Komission esitys ohjaa EU-maita tekemään entistä tehokkaammin toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ehdotetut velvoitteet ovat vaativia, mutta tässä

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory