Tag "Ympäristöministeriö"

Back to homepage

Luonnonarvomarkkinoiden mahdollisuuksista keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

NordenBladet — Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sekä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat kutsuneet koolle luonnonarvomarkkinoiden pyöreän pöydän. Yritysten, toimialojen, valtionhallinnon ja järjestöjen edustajat keskustelevat tänään tiistaina järjestettävässä tilaisuudessa luonnonarvomarkkinoiden syntymisen edistämisestä.Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus kehittää

Read More

EU:n ennallistamisasetukselle jäsenmaiden tuki – asetus voimaan heinä-elokuussa

NordenBladet — EU:n ennallistamisasetus sai taakseen määräenemmistön tuen Euroopan unionin ympäristöneuvostossa maanantaina 17. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan heinä-elokuussa. EU:n jäsenmaiden tulee laatia kansalliset ennallistamissuunnitelmat kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.Suomi ei voinut antaa tukeaan neuvottelujen lopputulokselle ja äänesti ennallistamisasetusta vastaan Suomelle

Read More

EU:n ympäristöministerit koolle Luxemburgiin

NordenBladet — Ministerit keskustelevat EU:n 2040-ilmastotavoitteesta ja ilmastoriskien hallinnasta sekä ennallistamisasetuksesta. Ministerit tavoittelevat yleisnäkemystä jätepuitedirektiivin muuttamisesta, viherväittämiä koskevasta direktiivistä sekä maaperän seurantaa koskevasta direktiivistä.EU:n ympäristöministerit kokoontuvat maanantaina 17.6. Luxemburgissa. Suomea edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Kokouksessa tavoitellaan yleisnäkemystä tekstiili-

Read More

Lyhytvuokrausta koskevan rakentamislain pykälän valmistelua jatketaan lausuntopalautteen pohjalta

NordenBladet — Ympäristöministeriö pyysi 6. kesäkuuta 2024 päättyneellä lausuntokierroksella lausuntoja ehdotuksesta lisätä rakentamislakiin uusi pykälä 40 a, jossa säädettäisiin asumisen ja majoittumisen määritelmistä.Niin sanotun rakentamislain korjaussarjan alkuvuoden lausuntokierroksella toivottiin asumisen ja majoittumisen määritelmien täsmentämistä rakentamislaissa, koska laki ei tällä hetkellä

Read More

Coloradon kuvernööri Jared Polis vierailee Suomessa 13.-14.6.

NordenBladet — Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen tapaa Poliksen 13.6. Helsingissä.Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja kuvernööri Jared Polis keskustelevat Helsingissä Suomen ja Coloradon osavaltiokumppanuuden tiivistämisestä erityisesti puhtaan siirtymän sekä teknologiayhteistyön saroilla.”Suomi ja Colorado ovat sitoutuneet puhtaaseen siirtymään ja ilmastotavoitteisiin.

Read More

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen tapaa ilmastokomissaari Hoekstran 13.6.

NordenBladet — Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen tapaa Euroopan unionin ilmastokomissaarin Wopke Hoekstran torstaina 13.6. Helsingissä.Kahdenvälisten keskustelujen aiheina ovat muun muassa EU:n 2040-ilmastotavoitteen asettaminen ja ohjauskeinot, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton kannusteet, EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikko sekä LULUCF-sektorin tilanne.Suomi tukee Euroopan komission esitystä

Read More

Valkoposkihanhien kevätmuutto eteni nopeasti ja ennätysaikaisin

NordenBladet — Kevätmuutto päättyi toukokuun lopulla. Muuton sujuvuuteen vaikuttivat lämpimät säät ja myötätuuli.Ympäristöministeriö ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavatSuomessa pesivää valkoposkihanhikantaa saapui maahan jo maaliskuun lopulta lähtien. Huhtikuun loppupuolella Suomessa oli havaittu jo kymmeniä tuhansia valkoposkihanhia. Yksittäisiä hanhia on

Read More

Ympäristöministeriön asetus maakunta-, yleis- ja asemakaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta (Katja-asetus) astui voimaan 11.6.2024

NordenBladet — Ympäristöministeriön Katja-asetus edistää kaavatiedon saatavuutta ja parantaa kaavatiedon yhteentoimivuutta valtakunnallisesti, kun kaavoja laaditaan samoin periaattein. Asetuksen myötä kaavasta tulee ihmisluettavan karttakuvan lisäksi koneluettava aineisto. Asetuksen viimeistelyssä otettiin huomioon arvokas lausuntopalaute sekä kumppanitestaajilta saadut huomiot.Katja-asetus käynnistää uuden vaiheen kaavoituksessa. Asetuksessa

Read More

Vaikuta ympäristönsuojelun sanastoon

NordenBladet — Ympäristöministeriö on aloittanut sanastotyön, jossa on määritelty ympäristönsuojelun eri toimijoiden yhteisessä käytössä tarvittavia käsitteitä. Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat ympäristönsuojelun käsitteistön kehittämisestä kiinnostuneita kommentoimaan sanaston luonnosta.Keväällä 2024 käynnistetty sanastotyö toteutettiin pienissä asiantuntijaryhmissä, joissa keskityttiin pääasiassa ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisiin

Read More

Ympäristöministeriö kehittää uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyä koskevaa lainsäädäntöä

NordenBladet — Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, joka valmistelee muutoksia uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annettuun lakiin. Lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa muun muassa menettelyihin liittyvää neuvontaa.Muutoksen

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory