Hallitus hyväksyi asetuksen uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisestä

NordenBladet — Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jossa säädetään arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin mekaanisesti kierrätetty uusiomuoviraaka-aine ei ole enää jätettä. Asetuksessa säädetään myös arviointiperusteet täyttävän uusiomuoviraaka-aineen käyttötarkoituksista.Hyväksytty asetus mahdollistaa jätteestä valmistetun uusiomuoviraaka-aineen käytön tuotteena. Tällöin asetuksen mukaiseen uusiomuoviraaka-aineen käyttöön ei sovelleta jätelainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2024.Jätteen ammattimainen hyödyntäminen on ympäristöluvanvaraista toimintaa, ja siihen voi liittyä myös muita hallinnollisia velvoitteita. Jätteeksi luokittelun päättyminen sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa uusiomuoviraaka-aineen valmistajien lupamenettelyjä. Ministeri Kai Mykkänen kertoo asetuksen avaavan mahdollisuuksia markkinaehtoisille kiertotalousratkaisuille:“On hienoa, että voimme samanaikaisesti luoda yrityksille uusia mahdollisuuksia ja edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Uusiomuoviraaka-aineelle on jo olemassa markkinat ja paljon erilaisia käyttötapoja. Uusi asetus saattaa toiminnanharjoittajat yhdenvertaiseen asemaan, luo toiminnalle yhteiset ja läpinäkyvät pelisäännöt, sekä parantaa luottamusta uusiomuoviraaka-aineen laatuun.”Asetuksessa säädetyt arviointiperusteet luovat uusiomuoviraaka-aineen valmistajia koskevat yhteiset velvoitteet ja kriteerit jäteluokittelun päättämiselle. Vaatimukset täyttävän uusiomuoviraaka-aineen käytöllä voidaan varmistaa laadukkaan kierrätysmuovin saatavuutta Suomessa, vähentää muovien käytön ilmasto- ja ympäristövaikutusta ja korvata raakaöljylähtöistä muoviraaka-aineen valmistusta. Samalla edistetään muovijätteen jalostamista ja tuotteistamista, ja luodaan mahdollisuuksia uusille markkinoille.Asetuksessa säädettyjen arviointiperusteiden käyttöönotto on uusiomuoviraaka-aineen valmistajalle vapaehtoista. Asetusta sovelletaan vain, jos valmistaja ilmoittaa ottavansa asetuksen mukaiset arviointiperusteet käyttöön.Asetus uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisestä on osa laajempaa EEJ-menettelyjen (“ei enää jätettä”) sujuvoittamista, jonka tarkoituksena on edistää kiertotaloutta helpottamalla jäteperäisten materiaalien tuotteistamista. Sekä EEJ-asetukset että valmisteltavana oleva uusiomateriaalien tuottamista koskeva kevennetty lupamenettely helpottavat jäteperäisen materiaalin hyödyntämistä tuotteena tai raaka-aineena.  Nyt hyväksytty asetus koskee mekaanisesti kierrätettyä muovia. Seuraavaksi valmistellaan muovi- ja kumijätteestä tuotetun uusioöljyn jätteeksiluokittelun päättymisen arviointiperusteet. Valmistelu käynnistyi tammikuussa 2024 ja sen aikana määritellään kriteerit, joiden perusteella muovijätteestä valmistettu uusioöljy lakkaa olemasta jätettä ja voidaan luokitella tuotteeksi.LisätietojaJohanna Routio
Hallitussihteeri
p. 0295 250 137
[email protected]
Emma-Stina Vehmanen
ministerin erityisavustaja
p. 040 847 1992
[email protected] 

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jossa säädetään arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin mekaanisesti kierrätetty uusiomuoviraaka-aine ei ole enää jätettä. Asetuksessa säädetään myös arviointiperusteet täyttävän uusiomuoviraaka-aineen käyttötarkoituksista.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory