Helmi-ohjelman hankehaku kunnille ja järjestöille tammikuussa – Kunta- ja Järjestö-Helmi -avustushaku tukee konkreettista ennallistamis- ja luonnonhoitotyötä

NordenBladet — Kunnille ja järjestöille suunnattu erityisavustus Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen on haettavissa 2.1.2024–31.1.2024. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joissa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta heikentyneiden elinympäristöjen tilaa parantavilla toimilla. Avustuksen myöntää koko maassa keskitetysti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja tarttuu Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Avustusta myönnetään konkreettisiin toimenpiteisiin Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Hankkeita voidaan suunnitella yksittäisille kohteille tai niissä voi yhdistyä useita eri kohteita ja elinympäristöjä, hyödyttäen siten laajoja ekologisia kokonaisuuksia.Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntaomisteiset toimijat sekä yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat ja näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hankkeita voidaan toteuttaa myös yhteishankkeina. Tällöin avustus myönnetään päähakijalle, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista kaikkien hakijoiden puolesta. Kaikkien hankkeen osapuolien on kuitenkin täytettävä hakukelpoisuusvaatimukset.Avustus on harkinnanvarainen ja sen myöntäminen perustuu hakuohjeessa esitettyihin kriteereihin sekä kokonaisarviointiin. Lisäksi hankkeiden eduksi voidaan katsoa esimerkiksi hankkeen toteutusvalmius, kohteiden suunniteltu ja turvattu jatkohoito tai toimenpiteiden sijoittuminen Helmi-keskittymien yhteyteen. Helmi-keskittymät ovat monimuotoisuuden kannalta alueellisesti tärkeitä seutuja, joilla on tunnistettu paljon tarpeita elinympäristöjen tilan parantamiseksi niin luonnonsuojelualueilla kuin niiden ulkopuolellakin. Helmi-keskittymiä tunnistetaan, jotta Helmi-ohjelman ennallistamis-, kunnostus-, ja hoitotoimenpiteitä voidaan kohdentaa laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi.Avustusta viiteen eri elinympäristöönKunta- ja Järjestö-Helmi -avustuksia myönnetään viiteen Helmi-ohjelman teemaan liittyviin hankkeisiin:Soiden ennallistaminenLintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoitoPerinneympäristöjen kunnostaminen ja hoitoMetsäisten elinympäristöjen hoitoPienvesien ja rantaluonnon kunnostaminenAvustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää enintään 95 prosenttia. Perusteita korkeammalle avustusprosentille ovat esimerkiksi merkittävä määrä vapaaehtoistyötä tai merkittävä luontoarvo, jossa esiintyy kiireellistä hoitoa vaativa uhanalainen lajisto.Uudenmaan ELY-keskus järjestää webinaarin hausta kiinnostuneille 11.12. kello 14–15.Ratkaisuja Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksiKunta- ja järjestö-Helmi –avustus on synnyttänyt tähän mennessä 144 hanketta 79 kunnassa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.LisätietojaMaaret Väänänen
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
p. 0295 250 370
[email protected]
Niina Vähätalo
ylitarkastaja
Uudenmaan ELY-keskus
p. 0295 021 286
[email protected]

Kunnille ja järjestöille suunnattu erityisavustus Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen on haettavissa 2.1.2024–31.1.2024. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joissa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta heikentyneiden elinympäristöjen tilaa parantavilla toimilla. Avustuksen myöntää koko maassa keskitetysti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory