Tulevaisuuden maakuntakaava -hanke selvitti maakuntakaavoituksen nykytilaa ja kehittämistarpeita

NordenBladet — Maakuntakaava on toimiva ja joustava suunnitteluväline maakuntien alueiden käytön suunnitteluun, mutta siihen kohdistuu myös kehittämistarpeita, selviää tuoreesta ympäristöministeriön ja maakuntien liittojen kehittämishankkeen raportista.Ympäristöministeriö ja maakuntien liitot käynnistivät yhteisen Tulevaisuuden maakuntakaava -hankkeen syksyllä 2022. Taustalla oli saman vuoden keväällä alueidenkäytön osalta keskeytynyt maankäyttö- ja rakennuslain uudistushanke sekä tarve kartoittaa tarkemmin maakuntakaavoituksen tilannetta ja kehittämistarpeita.Hankkeessa analysoitiin kirjallisten aineistojen, laajan sidosryhmäkyselyn ja työpajatyöskentelyn keinoin maakuntakaavoituksen keskeisiä piirteitä sekä kaavojen sisällön ja esitystavan kehittymistä maankäyttö- ja rakennuslain voimassaolon aikana. Tämän jälkeen koottiin maakuntakaavoitusta koskevia kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Raportin tuloksia tullaan hyödyntämään alueidenkäyttölain valmistelussa ja maakuntakaavoituksen muussa kehittämisessä.Kehittämistä lainsäädäntöön, kaavojen sisältökysymyksiin sekä kaavaprosessiinSelvityksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain joustava sääntely on mahdollistanut maakuntakaavojen laadinnan siten, että eri alueiden tarpeet on voitu ottaa huomioon ja samalla reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Maakuntakaavoitus on myös onnistunut tehtävässään alueidenkäyttöön liittyvien erilaisten intressien yhteensovittamisessa. Esitystavaltaan maakuntakaavat ovat kehittyneet jonkin verran yleispiirteisempään suuntaan, mikä vastaa maakuntakaavan roolia alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä.Maakuntakaavoituksen kehittämistarpeita tunnistettiin niin lainsäädäntöön, kaavojen sisältöön kuin kaavaprosessiin ja viranomaisyhteistyöhönkin liittyen. Ympäristöministeriön roolia maakuntakaavoituksessa tulisi tarkentaa. Viranomaistahojen näkemysten kerääminen ja huomioon ottaminen maakuntakaavan laadinnassa ja erityisesti kaavaehdotusvaiheessa on asia, joka on tarpeen pohtia alueidenkäyttölain valmistelun yhteydessä. Maakuntakaavan lakiin kirjattujen sisältövaatimusten selkeys ja ajantasaisuus tulisi myös tarkistaa. Julkaisuarkisto Valto: Tulevaisuuden maakuntakaava – maakuntakaavoituksen nykytila ja kehittämistarpeitaLisätietojaPetteri Katajisto
ympäristöneuvos
puh. 0295250120
[email protected]

Maakuntakaava on toimiva ja joustava suunnitteluväline maakuntien alueiden käytön suunnitteluun, mutta siihen kohdistuu myös kehittämistarpeita, selviää tuoreesta ympäristöministeriön ja maakuntien liittojen kehittämishankkeen raportista.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory