Työ kansallisen luonnon monimuotoisuus -strategian ja toimintaohjelman parissa jatkuu

NordenBladet — Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee poikkihallinnollisesti kansallisen luonnon monimuotoisuus -strategian ja sen toimintaohjelman. Ympäristöministeriö käynnisti strategian ja toimintaohjelman valmistelut 2021 ja sitä on tehty laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Valmistelu jatkuu parhaillaan.Kansallinen luonnon monimuotoisuus -strategia toimii Suomen biodiversiteettipolitiikan kivijalkana. Se ohjaa luonnon suojelun, ennallistamisen ja hoidon politiikkaa sekä pyrkii pienentämään luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia paineita. Strategian tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja kääntää kehitys elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä.Kansallinen luonnon monimuotoisuus -strategia vastaa YK:n biodiversiteettisopimuksen ja muiden keskeisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvien kansainvälisten ympäristösopimusten sekä EU:n biodiversiteettistrategian Suomelle asettamiin velvoitteisiin ja tavoitteisiin.Uudet ryhmät tukemaan valmisteluaStrategian ja toimintaohjelman valmistelua tukevat kesäkuussa asetetut työryhmä ja ohjausryhmä. Työryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten strategia ja toimintaohjelma toimeenpannaan laajasti yhteiskunnassa sekä miten eri sidosryhmät ja yksityinen sektori osallistuvat toimeenpanoon. Työryhmässä mukana olevat tahot vastaavat strategian ja toimintaohjelman edistämisestä sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta kukin omalla sektorillaan.Ohjausryhmä antaa strategisia suuntaviivoja ja kehittämisehdotuksia työryhmälle. Lisäksi se seuraa ja edistää kansallisen luonnon monimuotoisuus -strategian ja toimintaohjelman toimeenpanoa. Ohjausryhmä seuraa ja käsittelee muitakin luonnon monimuotoisuuteen ja luontokatoon liittyviä kansallisia, EU- ja kansainvälisiä asioita.Ohjausryhmän työ käynnistynytOhjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 25.9. Kokouksessa ohjausryhmän edustajat kertoivat tiivisti, minkälaisia toimenpiteitä heidän edustamansa organisaation näkökulmasta tarvitaan kansallisen luonnon monimuotoisuus -strategian luonnostelun päätavoitteen saavuttamiseksi: Vuoteen 2030 mennessä luontokato on Suomessa pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus elpyy. Monissa puheenvuoroissa toistuivat seurannan, mittaroinnin ja tietopohjan merkitys, yksityisen sektorin toimenpiteet, talouden ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovittaminen sekä päätavoitteen huomioiden kustannustehokkaiden ja vaikuttavien toimenpiteiden tarve.Sekä strategian tavoitteiden että toimintaohjelman toimenpiteiden valmistelu jatkuu sekä poikkihallinnollisesti ministeriöiden välillä että sidosryhmien kanssa työryhmässä.Kansallinen luonnon monimuotoisuus -strategia ja toimintaohjelma (Hankeikkuna)ym.fi/suomen-biodiversiteettipolitiikka

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee poikkihallinnollisesti kansallisen luonnon monimuotoisuus -strategian ja sen toimintaohjelman. Ympäristöministeriö käynnisti strategian ja toimintaohjelman valmistelut 2021 ja sitä on tehty laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Valmistelu jatkuu parhaillaan.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory