Opas POP-jätteen tunnistamiseen – pitoisuusrajat ovat muuttuneet

NordenBladet — Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan, joka auttaa tunnistamaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä eli POP-jätteitä. POP-asetuksen jätteitä koskevia pitoisuusrajoja on juuri uudistettu. Muutoksia on sovellettava jätteiden käsittelyssä 10.6.2023 alkaen. Oppaassa käsitellään rakennusten purkujätteiden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, romuajoneuvojen, tekstiilijätteiden, sammutusvaahtojen, valokuvaustuotteiden sekä jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvien jätteiden sisältämiä POP-yhdisteitä. Lisäksi oppaassa käydään läpi EU:n POP-asetuksen ja kansallisen jätelainsäädännön keskeisimmät POP-jätteitä ja niiden käsittelyä koskevat velvoitteet.Pysyviä orgaanisia yhdisteitä sääntelevän asetuksen (EU) 2019/1021 jätteitä koskevia pitoisuusrajoja on muutettu joulukuussa annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2022/2400. Jätteet on käsiteltävä POP-jätteenä, jos ne sisältävät POP-yhdisteitä yli asetuksen määrittelemän pitoisuusrajan. POP-jätteiden kierrätys on kielletty. Jäte on käsiteltävä niin, että sen sisältämät POP-yhdisteet hävitetään pysyvästi. Asetuksessa säädetään pitoisuusrajat neljälle uudelle yhdisteelle tai yhdisteryhmälle. Uusia rajoitetettavia yhdisteitä ovat muun muassa sammutusvaahdoissa ja tekstiilien pintakäsittelyaineina käytetyt perfluoratut orgaaniset PFOA- ja PFHxS-yhdisteet, puunsuoja-aine pentakloorifenoli ja torjunta-aine dikofoli. Lisäksi tiukennetaan bromattujen palonsuoja-aineiden, dioksiinien ja furaanien sekä lyhytketjuisten klooriparafiinien pitoisuusrajoja.POP-yhdisteet ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästöpaikastaan ilman, veden tai muuttavien eläinlajien välityksellä. Niiden on arvioitu voivan aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja ja niitä säännellä kansainvälisellä Tukholman yleissopimuksella. Pitoisuusrajat vaikuttavat hyvin monenlaisten tuotteiden jätehuoltoon, koska niitä on käytetty esimerkiksi ajoneuvoissa, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tekstiileissä ja rakennustuotteissa. Kiertotalouden myötä jätemateriaalien kierrätystä pyritään lisäämään merkittävästi. POP-yhdisteitä sisältävien jätteiden huolellinen erottelu kierrätykseen menevästä jätteestä on tärkeää, jotta voidaan varmistaa kierrätysraaka-aineista valmistettujen tuotteiden turvallisuus ja säädöstenmukaisuus. 

Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan, joka auttaa tunnistamaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä eli POP-jätteitä. POP-asetuksen jätteitä koskevia pitoisuusrajoja on juuri uudistettu. Muutoksia on sovellettava jätteiden käsittelyssä 10.6.2023 alkaen. 

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory