Natura 2000 -alueiden metsäisten luontotyyppien inventointien tulokset ovat valmistuneet

NordenBladet — Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja Metsähallitus ovat inventoineet viime vuoden toukokuun ja lokakuun välisenä aikana Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla metsäisten luontotyyppien sijoittumista, pinta-alaa ja edustavuutta.ELY-keskusten inventointien perusteella 188 Natura -alueella luonnonsuojelulain mukaista suojelua edellyttävien metsäluontotyyppien sijoittuminen on tarkentunut. Inventoinnissa tunnistettiin yhteensä 4520 hehtaaria sellaista metsäluontotyyppiesiintymää, jonka suojelun toteutuskeinoa on tarpeen tarkistaa. Tästä yksityisessä omistuksessa olevia alueita olisi enintään 2813 hehtaaria. Yksityismaiden osuus on todennäköisesti pienempi, koska Lapin ja Keski-Suomen alueella tiedot vielä tarkentuvat.Eniten pinta-alalisäystä on boreaalisten luonnonmetsien, puustoisten soiden ja lehtojen luontotyyppiesiintymien laajuudessa. Inventoinnissa tarkentuneiden luontotyyppien esiintymisalueiden suojelun toteutustapaa tulisi muuttaa valtioneuvoston päätöksellä. Inventoinneissa on myös tunnistettu 75 Natura 2000 -verkostoon sisältyvällä alueella niiden tiedoista puuttuneita metsäisten luontotyyppien esiintymiä yhteensä 923 hehtaaria, mistä valtaosa on boreaalista luonnonmetsää ja sijoittuu pääasiassa yksityisessä maanomistuksessa oleville alueille. Luontotyyppejä koskevien tietojen lisääminen Natura 2000 -alueiden suojeluperusteisiin edellyttää uutta valtioneuvoston päätöstä. Lisäksi Natura 2000 -verkostoa on tarpeen täydentää kahden harvinaisen hyönteislajin, luhtakultasiiven ja kaskikeijun elinympäristöjen suojelemiseksi.ELY-keskukset ovat helmikuun loppuun mennessä kirjeitse yhteydessä maanomistajiin heidän kiinteistöillään tehtyjen inventointien tuloksista.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ehdotukset Natura 2000 –alueiden tietojen muutoksiksi tarkastetaan ympäristöministeriössä maaliskuun loppuun mennessä. Ympäristöministeriö valmistelee loppukeväästä luonnoksen valtioneuvoston päätökseksi. Luonnoksesta kuullaan asianosaisia ja sidosryhmiä vuoden 2023 kesän loppuun mennessä. Tavoitteena on, että valtioneuvoston päätös täydennyksistä ja tarkennuksista tehtäisiin loppuvuodesta 2023.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja Metsähallitus ovat inventoineet viime vuoden toukokuun ja lokakuun välisenä aikana Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla metsäisten luontotyyppien sijoittumista, pinta-alaa ja edustavuutta.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory