Ympäristöministeriö myönsi avustusta kunnille ja maakunnille vihreän siirtymän investointihankkeiden selvityksiin ja kaavoitukseen

NordenBladet — Ympäristöministeriö on myöntänyt EU:n elpymisrahoituksella yhteensä 435 400 euroa kahdelle maakunnan liitolle ja viidelle kunnalle vihreän siirtymän investointihankkeita tukeviin selvityksiin, suunnitteluun ja kaavoitukseen.Maakuntien liitoille myönnettiin avustusta maakuntakaavoitusta tukeviin selvityksiin. Satakuntaliiton hankkeessa selvitetään erilaisten vihreän siirtymän investointien edellyttämiä kaavaratkaisuja. Etelä-Pohjanmaan liiton selvityksessä kartoitetaan teollisen kokoluokan aurinkoenergia-alueita.Kunnille myönnettiin avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Investointihankkeet koskevat esimerkiksi merituulivoimaa, kaukolämmön kalliovarastointia, aurinkovoimaa ja biokaasua. Yksi avustettavista kuntahankkeista on kahden kunnan alueelle sijoittuva selvitys kiertotalousalueen jatkokehittämisestä.Hakijat painottavat hakemuksissa, että avustukset vauhdittavat vihreän siirtymän investointihankkeiden toteutumista ja auttavat kaavoituksen etenemistä suunnitellussa aikataulussa. Vihreän siirtymän investointihankkeiden suunnittelu vaatii usein monialaista asiantuntijuutta, jota kunnat ja maakunnat voivat avustusten turvin hankkia.Avustuksella edistetään vihreää siirtymää ja hallitusohjelman tavoitteita Suomen hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Avustukset perustuvat vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioon sekä vuoden 2022 talousarvioesitykseen.Toukokuun lopussa päättyneessä erityisavustushaussa määrärahaa oli jaossa noin miljoona euroa. Rahat ovat peräisin Euroopan unionin NextGeneration EU -elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja niiden käytöstä on linjattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.Avustuksen saaja, hanke ja avustussumma:Satakuntaliitto: Selvitys vihreän siirtymän hankkeista Satakunnan maakuntakaavassa 2050, 42 000 euroa​​​​​​​Etelä-Pohjanmaan liitto: Selvitys aurinkoenergia-alueista Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa, 21 000 euroa​​​​​​​Lappeenrannan kaupunki: Vihreän energian kaavoitushankkeet Lappeenrannassa: Ihalaisen kaukolämmön kalliovaraston asemakaava sekä Kukkuroinmäen ja Konnunsuon vihreän energian osayleiskaava, 87 500 euroa​​​​​​​Iin kunta: Sääskenharjun kiertotalouskeskittymän kaavoitus, 21 000 euroa​​​​​​​Lempäälän kunta: Myllyvainion asemakaavan viranomaiskäsittelyt, 70 000 euroa​​​​​​​Vantaan kaupunki: Vantaan–Tuusulan kiertotalousalueen maankäytön, viranomaistyön ja yritysten yhteistyön kehittäminen sekä toimintojen ja asutuksen yhteensovittaminen, 41 300 euroaKorsnäsin kommun: Korsnäs havsbaserad vindkraft – kommunalt beslutsfattande i havsvindkraftsfrågor, 152 600 euroa

Ympäristöministeriö on myöntänyt EU:n elpymisrahoituksella yhteensä 435 400 euroa kahdelle maakunnan liitolle ja viidelle kunnalle vihreän siirtymän investointihankkeita tukeviin selvityksiin, suunnitteluun ja kaavoitukseen.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory