Kymmenen hanketta tutkimaan luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä

NordenBladet — Tutkimushankkeissa kehitetään Suomen lajiston ja luontotyyppien systemaattisia pitkäaikaisseurantoja ja niissä käytettäviä menetelmiä. Ympäristöministeriö varautuu rahoittamaan kymmentä hanketta yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2022–2024.Lajeja ja luontotyyppejä koskeva tutkimus- ja seurantatieto luo perustan luonnon monimuotoisuuden muutosten havaitsemiselle, uhanalaisuusarvioinneille sekä monille luonnon monimuotoisuuden suojelutoimenpiteille. Systemaattiset pitkäaikaisseurannat ovat aiemmin kohdistuneet vain suppeaan osaan eliöryhmiä ja luontotyyppien pitkäaikaisseurannat puuttuvat lähes kokonaan.BIOMON-tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisten lajien ja luontotyyppien pitkäaikaisseurantoja ja seurannoissa käytettäviä menetelmiä luonnonsuojelun näkökulmasta. Lisäksi tutkimusohjelma pyrkii lisäämään monimuotoisuuden seurannan kattavuutta tuomalla uusia lajeja ja luontotyyppejä seurantojen piiriin sekä parantamalla seurantojen kustannustehokkuutta.Tietoa luonnon monimuotoisuudesta päätöksenteon tueksiYmpäristöministeriö vastaanotti 14.3.–10.5.2022 välillä 41 hankehakemusta, joista valittiin toteutettavaksi kymmenen hanketta. Hankkeiden valinnassa painotettiin tulosten hyödynnettävyyttä luonnon monimuotoisuuden systemaattisten pitkäaikaisseurantojen kehittämisessä sekä tutkimuksen laatua.Helsingin yliopiston BIOMONITOR-hanke suomalaisten lajiyhteisöjen monimuotoisuuden seurannasta analysoi lajiston monimuotoisuutta kartoittavia pitkäaikaisseurantoja sekä antaa suosituksia jatkoseurantaan. Tällä hetkellä tieto eri ekosysteemeissä tapahtuneista muutoksista, nykytilasta sekä ennakoiva tieto tulevaisuuden muutoksista on hajanaista. Kattavaa tieteellistä tietoa tarvitaan, jotta luonnon monimuotoisuus ja siihen vaikuttavat uhat tulevat osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa.Luonnonvarakeskuksen EkoSuo-hanke tuottaa poikkitieteellistä tietoa soiden ennallistamisesta päätöksenteon tueksi. Suomen suoluonnon tila on heikentynyt ja soiden tilan parantamiseksi on toteutettu ennallistamishankkeita. Seuranta ennallistamisen vaikutuksista on kuitenkin puutteellista. Hankkeessa käytetään kasvillisuus- ja hydrologisia seuranta-aineistoja soiden ennallistamiskohteilta sekä satelliittikuviin perustuvia kaukokartoitusaineistoja.Ympäristöministeriö järjestää syksyllä 2022 BIOMON-tutkimusohjelman aloitusseminaarin. 

Tutkimushankkeissa kehitetään Suomen lajiston ja luontotyyppien systemaattisia pitkäaikaisseurantoja ja niissä käytettäviä menetelmiä. Ympäristöministeriö varautuu rahoittamaan kymmentä hanketta yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2022–2024.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory