TUNNE OIKEUTESI! EU:n matkustajista vajaa puolet tietää EU:n matkustajien oikeuksista

TUNNE OIKEUTESI! EU:n matkustajista vajaa puolet tietää EU:n matkustajien oikeuksista

NordenBladet – Euroopan komissio julkaisi (13.01.2020) tulokset Eurobarometri-tutkimuksesta, joka koski matkustajien oikeuksia Euroopan unionissa (EU). Tutkimuksen mukaan 43 % niistä EU:n kansalaisista, jotka ovat matkustaneet lentokoneella, kaukojunalla, linja-autolla, laivalla tai lautalla viimeisten 12 kuukauden aikana, tietää, että EU on säätänyt matkustajien oikeuksista.

Liikenteestä vastaavan komissaarin Adina Văleanin mukaan Euroopan unioni on maailman ainoa alue, jossa kansalaisia suojaavat kattavat matkustajien oikeudet. ”Näistä oikeuksista on kuitenkin tehtävä paremmin tunnettuja sekä helpommin ymmärrettäviä ja käytettäviä. Säännöillä olisi myös parannettava matkustajien ja alan oikeusvarmuutta. Tästä syystä komissio ehdotti lento- ja junamatkustajien oikeuksien nykyaikaistamista. Neuvoston ja Euroopan parlamentin on nyt yhdessä päästävä nopeasti sopimukseen niistä sen varmistamiseksi, että EU:ssa matkailevia suojellaan tehokkaasti”, Vălean sanoi.

Matkustajien oikeudet määritellään EU:n tasolla. Liikenteenharjoittajat soveltavat niitä, ja kansalliset elimet valvovat niiden noudattamista. Eroavaisuudet kansallisissa käytännöissä voivat vaikeuttaa matkustajien mahdollisuuksia saada selkeä kuva siitä, mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä, varsinkin kun matkustajat usein liikkuvat EU:n rajojen yli.

Komissio on jo tehostanut toimia matkustajien oikeuksien selkeyttämiseksi ja niitä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Tämän vuoksi komissio on antanut lento- ja junamatkustajien oikeuksia koskevia lainsäädäntöehdotuksia, suuntaviivoja ja säännöllistä tietoa asiaa koskevasta oikeuskäytännöstä. Komissio on myös käynnistänyt tiedotuskampanjan.

Lisää tuloksia kyselystä:

  • Kaikista vastaajista (mukaan lukien ne, jotka eivät ole matkustaneet yhdelläkään edellä mainituista liikennemuodoista viimeisten 12 kuukauden aikana) 32 % tietää EU:n matkustajien oikeuksista lento-, rautatie-, linja-auto-, laiva- ja lauttaliikenteessä. Oikeuksista lentoliikenteessä tietää kuitenkin vain 14 %, junaliikenteessä 8 %, linja-autoliikenteessä 5 % ja laiva- tai lauttamatkoilla 3 %. Vastaajat, jotka ovat matkustaneet vähintään yhdellä näistä liikennemuodoista, ovat todennäköisemmin tietoisia matkustajien oikeuksista (43 % vs. 32 %), vaikka osuus on edelleen alle 50 %.
  • Niiden matkustajien osuus, jotka kokevat, että liikennöitsijä antoi heille hyvin tietoa heidän oikeuksistaan ennen matkaa, vaihtelee liikennemuodoittain. Näin koki 40 % lentomatkustajista, 29 % laiva- ja lauttamatkustajista, 26 % rautatieliikenteen matkustajista ja 26 % linja-automatkustajista. Prosenttiosuudet ovat vieläkin alhaisemmat matkan aikana ja sen jälkeen saatujen tietojen osalta.
  • Vastaajat, joilla on ollut ongelmia lentomatkan aikana, ovat valittaneet asiasta todennäköisemmin kuin muita liikennemuotoja käyttäneet vastaajat. Lentomatkustajista 37 % teki valituksen. Sama luku oli 26 % linja-automatkustajien, 24 % rautatieliikenteen matkustajien ja 18 % laiva- tai lauttamatkustajien osalta. Kaikista liikennemuodoista yhteensä valituksen teki 26 %. Niiden vastaajien osalta, joilla oli ongelmia matkalla mutta jotka eivät tehneet virallista valitusta (72 %), todennäköisin syy valituksen tekemättä jättämiselle oli tunne siitä, että sen tekeminen oli hyödytöntä (45 %). Toiseksi suurin syy oli, että rahasummaa pidettiin liian pienenä (25 %).
  • Niistä, joilla oli ongelmia lennon kanssa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, 53 % ilmoitti, että lentoyhtiö tarjosi apua jossakin muodossa (joko ruokaa ja juomia tai vaihtoehtoista lentoa, lippujen hinnan takaisinmaksua, rahallista korvausta, majoitusta jne.) riippumatta siitä, valittiko matkustaja vai ei. Vain 43 %:a rautatieliikenteen matkustajista ja 38 %:a linja-autolla, laivalla tai lautalla matkustaneista ilmoitti, että liikennöitsijät tarjosivat apua häiriötilanteissa.
  • Niistä vastaajista, jotka valittivat liikennöitsijälle ongelmista, 55 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä siihen, miten heidän valituksensa käsiteltiin. Kuitenkin vain 37 % niistä, joilla oli ollut ongelmia, ilmoitti olevansa tyytyväisiä tapaan, jolla liikennöitsijä tiedotti heille valitusmenettelyistä.
  • Suuri enemmistö (81 %) henkilöistä, jotka ovat jossain vaiheessa pyytäneet apua vammaista tai liikuntarajoitteista henkilöä varten (eli 8 % vastaajista) ilmoitti olevansa tyytyväisiä liikennöitsijän vastaukseen. Pienempi osuus (60 %) ilmaisi tyytyväisyytensä, kun käytettiin useampaa kuin yhtä liikennemuotoa.

Seuraavat vaiheet

Kyselyn tulokset otetaan huomioon kahdessa meneillään olevassa lainsäädäntömenettelyssä, jotka koskevat rautatie- ja lentomatkustajien oikeuksia, sekä arvioinneissa, jotka koskevat linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia, laivojen ja lauttaliikenteen matkustajien oikeuksia sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten lentomatkustajien oikeuksia (katso TÄÄLTÄ). Tässä yhteydessä tarkastellaan myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten sekä muiden matkustajien mahdollisuuksia käyttää multimodaaliliikennettä.

Taustatietoja

Tutkimus tehtiin 19. helmikuuta ja 4. maaliskuuta 2019 välisenä aikana, ja siinä haastateltiin 27 973 EU:n kansalaista.

Kaikkia liikennemuotoja varten on otettu käyttöön EU:n lainsäädäntöä, jolla suojellaan matkustajien oikeuksia ja varmistetaan, että ne eivät huku kansallisten sääntöjen sekamelskaan. Tämä on ainutlaatuista koko maailmassa, eikä mikään muu maanosa tarjoa matkustajille tällaista kaikki liikennemuodot kattavaa suojaa.

Lisätietoja

Matkustajien oikeuksia koskevan Eurobarometri-tutkimuksen täydelliset tulokset

Tietoa EU:n matkustajien oikeuksista on saatavilla Sinun Eurooppasi -verkkosivustolla.

Kuva: PexelsMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory