Mainos:Euroopan Komissio esittää alustavia pohdintoja vahvan sosiaalisen Euroopan rakentamisesta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

NordenBladet – Komissio esittää tänään tiedonannon vahvan sosiaalisen Euroopan rakentamisesta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi. Siinä esitetään, miten sosiaalipolitiikka auttaa vastaamaan tämän päivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ehdotetaan EU:n tason toimia tuleviksi kuukausiksi ja pyydetään palautetta lisätoimista kaikilla tasoilla työllisyyden ja sosiaalisten oikeuksien alalla. Komissio käynnistää jo tänään työmarkkinaosapuolten – yritysten ja ammattiliittojen – kuulemisen ensimmäisen vaiheen. Aiheena ovat työntekijöiden oikeudenmukaiset vähimmäispalkat EU:ssa.

Ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan Euroopassa on käynnissä merkittävä muutos. ”Elämme vihreiden ja digitaalisten muutosten aikakautta väestön samalla ikääntyessä, ja komissio haluaa tässä tilanteessa varmistaa, että pääpaino on ihmisissä ja että talous toimii heidän hyväkseen. Meillä on tätä varten jo väline – Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Nyt haluamme varmistaa, että EU ja sen jäsenvaltiot samoin kuin sidosryhmät ovat sitoutuneet sen täytäntöönpanoon.

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komissaarin Nicolas Schmitin mukaan miljoonien eurooppalaisten työelämä tulee muuttumaan lähivuosina. ”Meidän on ryhdyttävä toimiin tulevan työvoiman menestymisen turvaamiseksi. Euroopan innovatiivisen ja osallistavan sosiaalisen markkinatalouden on perustuttava ihmisiin. Heille on tarjottava laadukkaita työpaikkoja, joista maksetaan asianmukainen palkka. Yhtäkään jäsenvaltiota, aluetta tai ihmistä ei saa jättää oman onnensa nojaan. Meidän on edelleen pyrittävä laadukkaisiin työmarkkinoihin, jotta kaikki eurooppalaiset voivat elää ihmisarvoista ja tavoitteellista elämää.

Nykypäivän Eurooppa on ainutlaatuinen paikka, jossa vauraus, oikeudenmukaisuus ja kestävä tulevaisuus ovat yhtä tärkeitä tavoitteita. Euroopassa on maailman huippua oleva elintaso, maailman parhaimpiin kuuluvat työolot ja maailman tehokkaimpiin kuuluva sosiaalinen suojelu. Tästä huolimatta eurooppalaisilla on edessään monia muutoksia, kuten siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen, digitalisaatio ja väestörakenteen muutos. Nämä muutokset tuovat EU:n työvoimalle uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategiamme. Sen avulla on varmistettava, että Euroopassa on edelleen maailman kehittyneimmät sosiaaliturvajärjestelmät ja että Eurooppa on vireä innovoinnin ja kilpailukykyisen yrittäjyyden keskus.

Tämänpäiväiset julkaisut perustuvat EU:n toimielinten ja johtajien marraskuussa 2017 antamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan julistukseen. Komissio pyytää kaikkia EU-maita sekä niiden alueita ja kumppaneita esittämään näkemyksensä siitä, miten asiassa edetään, ja suunnitelmansa pilarin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä työ otetaan huomioon valmisteltaessa vuonna 2021 esitettävää toimintasuunnitelmaa, jossa otetaan huomioon kaikki näkemykset ja joka toimitetaan hyväksyttäväksi korkeimmalla poliittisella tasolla.

Komissio puolestaan esittää tänään suunnitelmiinsa kuuluvia aloitteita, joilla jo edistetään EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa. Keskeisiä toimia ovat vuonna 2020 seuraavat:

  • Työntekijöiden oikeudenmukaiset vähimmäispalkat EU:ssa
  • Sukupuolten tasa-arvoa koskeva eurooppalainen strategia ja sitovat palkkauksen avoimuutta koskevat toimenpiteet
  • Päivitetty osaamisohjelma Euroopalle
  • Päivitetty nuorisotakuu
  • Alustatalouden työtä käsittelevä huippukokous
  • Vihreä kirja ikääntymisestä
  • Vammaisstrategia
  • Väestöraportti
  • Eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä

Näiden toimien lähtökohtana on työ, jota EU on jo tehnyt pilarista vuonna 2017 annetun julistuksen jälkeen. Toiminta pelkästään EU:n tasolla ei kuitenkaan riitä. Onnistumisen avain on kansallisten, alue- ja paikallisviranomaisten sekä kaikilla eri tasoilla vaikuttavien työmarkkinaosapuolten ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien käsissä. Kaikilla eurooppalaisilla pitäisi olla samat mahdollisuudet menestyä – meidän on säilytettävä, mukautettava ja parannettava sitä, mitä vanhempamme ja isovanhempamme ovat rakentaneet.

Oikeudenmukaisia vähimmäispalkkoja koskeva kuuleminen

Työllisten määrä EU:ssa on ennätyksellisen suuri. Monilla työssäkäyvillä on kuitenkin edelleen vaikeuksia turvata toimeentulonsa. Puheenjohtaja von der Leyen on ilmoittanut toiveekseen, että jokainen unionin työntekijä saisi oikeudenmukaista vähimmäispalkkaa, jonka turvin hänen pitäisi voida elää ihmisarvoista elämää riippumatta siitä, missä hän työskentelee.

Komissio käynnistää tänään työmarkkinaosapuolten – yritysten ja ammattiliittojen – kuulemisen ensimmäisen vaiheen. Aiheena ovat työntekijöiden oikeudenmukaiset vähimmäispalkat EU:ssa. Komissio haluaa tietää, ovatko työmarkkinaosapuolet sitä mieltä, että EU:n toimet ovat tarpeen, ja haluavatko ne siinä tapauksessa neuvotella niistä keskenään.

Yhtä yleispätevää vähimmäispalkkaa ei tule olemaan. Kaikissa mahdollisissa ehdotuksissa otetaan huomioon kansalliset perinteet, olivatpa ne sitten työehtosopimuksia tai oikeudellisia säännöksiä. Joissakin maissa on jo käytössä erinomaiset järjestelmät. Komissio haluaa varmistaa, että kaikki järjestelmät ovat riittäviä ja tarpeeksi kattavia, että työmarkkinaosapuolia kuullaan perusteellisesti ja että käytössä on asianmukainen päivitysmekanismi.

Tausta

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on Euroopan sosiaalisen markkinatalouden perusta, ja sillä on keskeinen asema unionissa. Siihen pohjautuu ajatus, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja vauraus ovat kulmakiviä rakennettaessa sellaista selviytymiskykyistä yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi on maailman huipputasoa.

Nyt on muutoksen aika. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen vuoksi meidän on mukautettava talouttamme, teollisuuttamme, liikkumistamme ja työskentelyämme, ostoksiamme ja syömistämme. Pelkästään tekoälyn ja robotiikan odotetaan luovan lähes 60 miljoonaa uutta työpaikkaa maailmanlaajuisesti seuraavien viiden vuoden aikana, mutta samalla monet työpaikat muuttuvat tai jopa katoavat. Euroopan väestörakenne on muuttumassa. Elämme nykyään pidempään ja terveempinä lääketieteen ja kansanterveyden kehityksen ansiosta.

Nämä muutokset, mahdollisuudet ja haasteet vaikuttavat kaikkiin maihin ja kaikkiin eurooppalaisiin. On järkevää kohdata ne yhdessä ja käydä suoraan käsiksi muutoksiin. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on EU:n vastaus pyrittäessä täyttämään nämä perustavoitteet. Pilarissa esitetään 20 periaatetta ja oikeutta, jotka ovat olennaisia oikeudenmukaisten ja toimivien työmarkkinoiden ja hyvinvointijärjestelmien varmistamiseksi 2000-luvun Euroopassa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

Tiedote: vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

Tiedonanto: vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

Työmarkkinaosapuolen kuulemisen ensimmäinen vaihe aiheena työntekijöiden oikeudenmukaiset vähimmäispalkat EU:ssa

Verkkosivusto sidosryhmäpalautteen saamiseksi pilarin täytäntöönpanosta


Tags assigned to this article:
EU

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory