Suomi: Lisätietoja eduskunnan täysistuntojen aikatauluista 12.11-14.11.2019

NordenBladet —

Eduskunnan täysistunnoissa noudatetaan seuraavia yksittäisten asiakohtien käsittelyaikataulutuja tiistaina 12.11.2019, keskiviikkona 13.11.2019 ja torstaina 14.11.2019

Täysistunto tiistaina 12.11.2019 klo 14

HE 80/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
– lähetekeskusteluun varataan enintään 60 minuuttia

HE 83/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
– lähetekeskusteluun varataan enintään 45 minuuttia

HE 82/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
– lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

HE 79/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja
alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
– lähetekeskusteluun varataan enintään 45 minuuttia

HE 81/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
– lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

HE 74/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
– lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

HE 75/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
– lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Täysistunto keskiviikkona 13.11.2019 klo 14

Keskiviikkona 13.11.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta (KA 1/2019 vp). Ajankohtaiskeskustelun ensimmäisen puheenvuoron (5 min) käyttää aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Eeva Kalli /kesk. Valtioneuvoston puheenvuoron (5 min) käyttää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (enintään 2 min).
Keskusteluun varataan aikaa 1 tunti.

HE 76/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– lähetekeskusteluun varataan enintään 45 minuuttia

HE 78/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
– lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

HE 77/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta
– lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi (ei koske ajankohtaiskeskustelua KA 1/2019, jolla on varattu aikaa 1 tunti).  Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Täysistunto torstaina 14.11.2019 klo 16

KAA 9/2019 vp
Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
– lähetekeskusteluun varataan enintään 2,5 h

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Eduskunnan suorat verkkolähetykset täysistunnoista – avaa osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi/

Lähde: Eduskunta.fierror:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory