THL:n tutkimus: Taloushuolet heijastuvat perheen hyvinvointiin – vanhempien yksinäisyydestä aina lasten läksyjen lukemiseen

THL:n tutkimus: Taloushuolet heijastuvat perheen hyvinvointiin – vanhempien yksinäisyydestä aina lasten läksyjen lukemiseen

NordenBladet – Toimeentulon hankaluus on THL:n tutkimuksen mukaan riskitekijä lasten ja vanhempien hyvinvoinnille. Toimeentulon kokeminen helpoksi tai hankalaksi on yhteydessä sekä lasten että vanhempien hyvinvointiin monella tapaa. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään vanhempien taloudellisten huolien aiheuttaman kuormituksen heijastuvan kielteisesti paitsi heidän omaan hyvinvointiinsa, myös vanhemmuuden laatuun ja sitä kautta lasten hyvinvointiin.

THL:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin yli 30 osoittimen avulla toimeentulokokemusten yhteyksiä hyvinvointiin alakoululaisten perheissä.

– Tutkimuksessa oli käytettävissä laaja kirjo hyvinvoinnin osoittimia. Vanhempien ja lasten hyvinvointi oli niillä kaikilla heikompaa perheissä, joissa vanhempi arvioi toimeentulon olevan hankalaa, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi.

Toimeentulo-ongelmia kokevissa perheissä vanhemmat tunsivat itsensä yksinäiseksi huomattavasti useammin kuin ne vanhemmat, jotka kokivat perheen toimeentulon helpoksi. Lisäksi ryhmien välillä oli selviä eroja siinä, kuinka tyytyväisiä vanhemmat olivat elämäänsä ja parisuhteeseensa ja miten he kokivat perheen arjen sujuvan.

Vanhempien arvioissa lasten hyvinvoinnista suurimpia eroja oli läksyjen tekemisen sujumisessa sekä vanhemman käsityksessä siitä, tietääkö hän hyvin, miten lapsella menee koulussa. Toimeentulon hankaluus osoittautui merkitseväksi vanhempien hyvinvoinnin riskitekijäksi myös silloin, kun useita muita mahdollisia selittäviä tekijöitä otettiin huomioon.

– Toimeentulo-ongelmat aiheuttavat vanhemmille lisäkuormitusta tilanteissa, joissa hyvinvointia heikensivät myös muut tekijät, kuten terveysongelmat tai tyytymättömyys parisuhteeseen, Salmi toteaa.

Suomessa on 2000-luvulla vallinnut politiikka, jossa lapsiperheiden toimeentulon tukeminen ja lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen on asetettu toistensa vaihtoehdoiksi. Salmen mukaan tämä ei ole uuden tutkimuksen valossa järkevää.

– Tulostemme mukaan perheissä, joissa toimeentulo on hankalaa, lasten hyvinvointia tukevien palvelujen käyttö on yleisempää, mutta niissä myös palvelut jäävät useammin saamatta, vaikka niitä olisi tarvittu. Siksi toimeentuloa helpottamalla voitaisiin sekä alentaa vanhempien kokonaiskuormitusta että vähentää painetta palveluihin.

Tutkimuksen aineistona oli THL:n Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kerätty kyselyaineisto peruskoulun neljännellä ja viidennellä luokalla olevien koululaisten huoltajilta. Aineistossa on mukana hieman alle 33 000 vanhempaa, heistä valtaosa äitejä. Kyselyn vastaajat olivat paremmassa sosioekonomisessa asemassa kuin lapsiperheiden vanhemmat keskimäärin.

Kuva: Pexels


Tags assigned to this article:
lapsetMinna SalmiperheSuomiTHLTutkimus

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory