Sukupuoleen liittyvät stereotypiat ja seksismi vakava este sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle

NordenBladet — Suomi järjestää osana Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauttaan konferenssin sukupuoleen liittyvien stereotypioiden ja seksismin poistamisesta 28.-29.3.2019 Helsingissä. Tackling Gender Stereotypes and Sexism -konferenssissa tarkastellaan stereotypioita ja kartoitetaan toimivia keinoja niistä eroon pääsemiseksi työelämässä, mediassa, naisiin kohdistuvassa väkivallassa ja vihapuheessa.

Uusia haasteita syntyy esimerkiksi siitä, että internet on avannut uuden ulottuvuuden seksismille ja seksistiselle vihapuheelle – ulottuvuuden, jota ei ole vielä täysin osattu käsitellä julkisessa politiikassa, mediassa, yksityisellä sektorilla tai lainvalvonnassa. Konferenssi järjestetään yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa ja siihen osallistuu tasa-arvoasiantuntijoita ja hallitusten ja järjestöjen edustajia 37 Euroopan maasta.

Konferenssin avasivat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja Euroopan neuvoston apulaispääsihteeri Gabriella Battaini-Dragoni. Ministeri Saarikko totesi avauspuheessaan, että stereotypiat ovat vieläkin esteenä todellisen tasa-arvon saavuttamiselle. Ne heikentävät niin naisten kuin miestenkin ihmisoikeuksien toteutumista.

Olennaista sukupuolten tasa-arvon kannalta on toteuttaa uusia ja tehokkaita toimenpiteitä haitallisten sukupuolistereotypioiden ja seksismin poistamiseksi. Euroopan neuvoston ministerikomitea on juuri hyväksynyt suosituksen seksismin ehkäisemisestä ja torjumisesta.  Suositus on jäsenmaille työkalu seksismin ja stereotypioiden poistamiseen.

Sukupuoleen liittyviä kaavamaisia käsityksiä, stereotypioita, esiintyy kaikilla yhteiskunnan eri alueilla, esimerkiksi työelämässä, politiikassa ja mediassa. Stereotypiat ovat seurausta syvästi juurtuneista asenteista, arvoista, normeista ja ennakkoluuloista. Esimerkiksi Tasa-arvobarometri 2017 mukaan vain puolet suomalaisista on sitä mieltä, että sukupuolella ei ole mitään väliä valittaessa edustajia politiikan eri osa-alueille. Stereotypiat voivat johtaa syrjintään esimerkiksi työhönotossa, koulutuksessa tai mediassa. Sukupuoleen liittyvät stereotypiat ja seksismi liittyvät usein yhteen muiden tekijöiden kuten seksuaalisen suuntautumisen tai etnisen taustan kanssa.

Suomi on Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa toukokuuhun 2019 asti ja sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat yksi Suomen EN-puheenjohtajuuskauden prioriteetista.

Konferenssia voi seurata verkkolähetyksenä konferenssin verkkosivuilta:

Lähde: stm.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory