Metsistä ja soilta tulevaa vesistökuormitusta arvioidaan uudelleen

NordenBladet — Suomessa metsätalouden on yleensä arvioitu aiheuttavan vain pienen osan vesistöjä rehevöittävästä ravinnekuormituksesta. Viimeaikaiset tutkimustulokset ja niiden perusteella tehdyt alustavat laskelmat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän käsityksen ja antaneet aiheen tarkentaa ja verrata eri laskentamenetelmiä. Valtioneuvosto on käynnistänyt hankkeen, Metsistä ja Soilta tuleva Vesistökuormitus 2020 – MetsäVesi, joka tuottaa uudet arviot metsistä ja soilta tulevasta vesistökuormituksesta vuoden 2019 aikana.

Metsätalouden vesistökuormitusta koskevassa keskustelussa on nostettu esille erityisesti vanhoilta ojitusalueilta tulevan kuormituksen suuruus ja huomioiminen laskelmissa.

– MetsäVesi-hankkeessa arvioidaan vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus. Lisäksi hankkeessa lasketaan uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden aiheuttamasta typpi- ja fosforikuormituksesta sekä tuotetaan tietoa metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmiin liittyvästä epävarmuudesta ja tulosten yleistettävyydestä, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Leena Finér.

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi edistää biotaloutta. Metsien käytön lisääntyessä kestävyyden varmistaminen edellyttää luotettavaa tietoa metsistä tulevasta vesistökuormituksesta ja toisaalta keinoista vähentää kuormitusta ja sen haitallisia vaikutuksia. Vesistökuormitustietoa tarvitaan muun muassa Kansallisen energia- ja ilmastostrategian, Kansallisen biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteiden tukemiseen, vesien- ja merenhoidon suunnitteluun sekä EU:n ja Itämeren suojelukomission velvoitteiden mukaisiin raportointeihin.

Hanke toteutetaan vuoden 2019 aikana yhteistyössä Luken, Suomen ympäristökeskuksen SYKE, Tapio Oy:n ja Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa. Työssä hyödynnetään laajoja valtakunnallisia veden laadun ja virtaaman seuranta-aineistoja metsätalouden vaikutuksen alaisilta ja luonnontilaisilta valuma-alueilta.

Lisätietoja: 
professori Leena Finér, Luonnonvarakeskus, puh. 050 391 3067, leena.finer@luke.fi,
erikoistutkija Ahti Lepistö, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 367, ahti.lepisto@ymparisto.fi
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, MMM, puh 0295 162 447, marja.hilska-aaltonen@mmm.fi

Lähde: mmm.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory