Sivistysvaliokunta: Oppimateriaalien maksullisuus ei saa olla yhdenkään nuoren opiskelun este

NordenBladet — Sivistysvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta Maksuton toisen asteen koulutus kaikille (KAA 5/2018) on valmistunut. Kansalaisaloite vaatii, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Sivistysvaliokunta katsoo, että toisen asteen maksuttomuuden tuominen painokkaasti yleiseen keskusteluun on erittäin tarpeellista. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä kansalaisaloitteessa esille tuotua sivistyksellisten oikeuksien turvaamisen näkökulmaa ja painottaa, että Suomessa jokaisella on oltava perhetaustastaan ja varallisuudestaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka.

Valiokunta korostaa, että nuoren ei pidä joutua valitsemaan toisen asteen koulutuspaikkaansa taloudellisin perustein. Samoin on tärkeää, ettei opiskelija joudu keskeyttämään opintojaan rahan puutteen vuoksi.

Valiokunta painottaa, että kansalaisaloitteessa tuodaan esille tärkeä huoli, mutta toteaa, että eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lainvalmistelun tekemiseen.

Tämän vuoksi sivistysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteen ja hyväksyy kaksi lausumaa, joissa mm. edellytetään valtioneuvostolta jatkotoimia kustannusten alentamiseksi tällä vaalikaudella aloitetun työn pohjalta.

“1. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaadaan ohjeistus, jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tarvetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mahdollisesti välttää.

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ottaen huomioon opintotukilain (65/1994) mukainen oppimateriaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta- ja arviointitiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivaikutusten arviointi.”

Kansalaisaloitteen käsittely jatkuu täysistunnossa sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Lue lisää: Mietintö SiVM 17/2018 eduskunnan verkkopalvelussa.

Lue lisää: Sivistysvaliokunta aloitti maksutonta toisen asteen koulutusta ajavan kansalaisaloitteen käsittelyn julkisella kuulemisella (tiedote 16.1.2019)​

 

Lähde: Eduskunta.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory