Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi mietintönsä vuosilomalain muuttamisesta

NordenBladet — Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut mietintönsä (TyVM 13/2018) hallituksen esityksestä vuosilomalain muuttamiseksi (HE 219/2018).

Hallituksen esityksellä tehtäisiin lakiin muutokset, joilla turvattaisiin EU:n työaikadirektiiviä koskevassa EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset oikeudesta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan mm. sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muuttamattomana.

Valiokunta katsoo, että lakimuutos parantaa pitkään työkyvyttömyyden vuoksi työstä poissa olleiden työntekijöiden asemaa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin sekä lisävapaapäiviltä maksettavaan korvaukseen.

Työntekijällä olisi jatkossa oikeus lisävapaapäiviin, jos hänen täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemansa vuosiloma alittaa sairaudesta, tapaturmasta tai lääkärin määräämästä ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi 24 vuosilomapäivää, joka vastaa vuosilomalaissa neljän viikon vuosilomaa.

Lisävapaapäivät eivät ole vuosilomaa eivätkä työssäolon veroisiksi katsottavaa aikaa, eikä niiden ajalta kerry lakiehdotuksen mukaan uutta vuosilomaa.

Vuosilomalakiin ehdotetaan tässä vaiheessa tehtäväksi vain EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella välttämättömiksi arvioidut muutokset. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa näkemyksenään, että myös vuosilomalain kokonaisuudistuksen valmistelua lain säännösten päivittämiseksi tulee jatkaa mahdollisimman nopeasti.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyy vastalause. Valiokunnan mietinnön ja vastalauseen voi lukea valiokunnan verkkosivulta myöhemmin tänään. ​

 

Lähde: Eduskunta.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory