Liikennepalvelulain viimeinen vaihe päätökseen

NordenBladet —Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on torstaina 7. helmikuuta hyväksynyt mietinnön (LiVM 39/2018 vpHE 157/2018 vp) koskien liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Mietintö koskee liikenteen palveluista annetun lakihankkeen kolmatta vaihetta, joka täydentää liikenteen palveluista annetun lain tällä vaalikaudella vuodesta 2015 alkaen käsiteltyä kokonaisuutta. Liikennepalvelulain ensimmäinen ja toinen vaihe ovat jo voimassa.

Liikenteen palveluja koskevan mittavan kokonaisuudistuksen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä palveluja sekä edistää uusia liikenteen digitaalisia palveluja ja liiketoimintamalleja. Tämä vastaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin, lisää joustavuutta ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla. Valiokunta kiinnittää huomiota uusien uudistuksen myötä muuttuneiden palvelujen laatuun ja turvallisuuteen. Kilpailun ja sääntelyn tulee toimia tavoitteiden mukaisesti, jotta kuluttajilla voi olla tieto palvelujen laadusta ja todellisia valinnan mahdollisuuksia.

Liikennepalvelujen ensimmäinen vaihe loi uusia toimintamalleja eri toimijoiden liikennemuotojen yhteensovittamiseksi ja tieliikennelainsäädännön lupasääntelyn uudistamiseksi. Toinen vaihe laajensi lainsäädäntöä koskemaan eri liikennemuotoja. Lakiuudistuksen kolmas koskee lähinnä ammattipätevyyttä ja sen vaatimaa koulutusta. Tieliikenteen raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyden hankkimisessa otetaan käyttöön pelkkien kokeiden suorittamiseen perustuva vaihtoehto nykyisten koulutusmallien rinnalle. Tämän lisäksi liikennepalveluja koskevaa lakia on selkiytetty ja pykälänumerointi on tehty juoksevaksi.

Valiokunta kantaa mietinnössä huolta palvelujen laadusta ja katsoo, että ammattipätevyyskoulutusta pitää edelleen kehittää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Taksiliikenteen osalta valiokunta on lisännyt lakiin taksiluvan haltijalle velvollisuuden vastata ja huolehtia siitä, että taksinkuljettajalla on pääasiallisen toiminta-alueen paikallistuntemus. Asiantuntijakuulemisessa on taksiliikenteen osalta myös käynyt ilmi, että kansalaispalaute ei aina tavoita oikeata viranomaista. Viranomaisia taksiliikenteen osalta ovat Liikenne- ja viestintävirasto sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Valiokunta on mietinnössään katsonut, että tulee luoda helpotettu mahdollisuus antaa kansalaispalautetta.

Valiokunta on kirjannut mietintöön kaksi lausumaa, jotka koskevat ammattipätevyyskoulutuksen jatkovalmistelua ja lainsäädännön selkeyttämistä.

Liikennepalvelulain kolmas vaihe on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.3.2019. Tieliikenteen ammattipätevyyksiä koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2020. Ajokorttilain voimaantulosäännökset tulevat voimaan mahdollisimman pian.


Katso myös:

LiVM 3/2017 vp – HE 161/2016 vp (I-vaihe)

LiVM 3/2018 vp – HE 145/2017 vp (II-vaihe)

LiVM 39/2018 vp – HE 157/2018 vp (III-vaihe)


LAKI LIIKENTEEN PALVELUISTA:
I – III VAIHEEN FAKTALAATIKKO
• sääntelyä yhtenäistetään ja byrokratiaa puretaan
• eri liikennemuotoja pyritään käsittelemään yhdenmukaisesti
• kuljetukset ja liikenne käsitetään palveluina, joita voidaan yhdistää matkaketjuiksi
• lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta lisätään
• liikenteen sähköisiä palveluja edistetään
• liikenneasioiden rekisterissä keskitetysti tiedot toiminnanharjoittajaluvista, liikennevälineistä sekä liikenteen henkilöluvista
• tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö
• tieliikenteen raskaan kaluston ammattipätevyys kahdella eri mallilla

 

Lähde: Eduskunta.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory