Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.1.2022

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaMerja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p.0295 160 270
– Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
OikeusministeriöPekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
– Oikeusministeriön virkamiehen asettaminen valtioneuvoston käytettäväksi
Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p. 0295 150 083
– Eduskunnan kirjelmä valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskevasta pyynnöstä asettaa kansanedustaja syytteeseen (EK 31/2020 vp; M 5/2019 vp)
Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Maatalous-, rakennus- ja kaivoskalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen Euroopan unionin puolesta)
Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
– Muutos Ahvenanmaan valtuuskunnan kokoonpanossa
Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Osallistavampi ja suojelevampi Eurooppa: EU-rikosten luettelon laajentaminen kattamaan vihapuheen ja viharikokset) ja sen liitteenä olevasta luonnoksesta neuvoston päätökseksi
Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi (toisen lisäpöytäkirjan valtuutuspäätökset)
Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista asetuksen 2018/1727/EU ja neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta koskien digitaalista tietojenvaihtoa terrorismitapauksissa
PuolustusministeriöAnna Gau, hallitussihteeri p. 0295 140 085
– Kutsunta-asiain keskuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 1.2.2022 – 31.1.2026
ValtiovarainministeriöIsmo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
– Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (MiFIR)
Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/760 muuttamisesta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten soveltamisalan, sijoitussalkun koostumusta ja hajauttamista koskevien vaatimusten, rahan lainaksi ottamisen ja muiden rahastosääntöjen sekä toimilupaa, sijoituspolitiikkaa ja toimintaolosuhteita koskevien vaatimusten osalta (ELTIF)
Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
– Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen
– Valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin viran täyttäminen
Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista yhtenäiseksi eurooppalaiseksi yhteyspisteeksi (ESAP)
Maa- ja metsätalousministeriöSuvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
– Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
– Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöKari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
– Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan
Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
– Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2022
Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
– Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi
Sosiaali- ja terveysministeriöLiisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
– Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
– Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista
Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory