Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.11.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaTimo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
– Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2022
UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Ulkoministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määrääminen
– Ulkoministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määrääminen (jatko)
OikeusministeriöTaru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
– Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
SisäministeriöAnne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
ValtiovarainministeriöVesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 389
– Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta
Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
– Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriöEerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
– Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2023 päättyväksi toimikaudeksi
Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
– Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta
Laura Niemi, hallitussihteeri p. 0295 330 046
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriöTuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
– Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
– Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta
– Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriöTaina Pieski, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 122
– Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) 32. yleiskokoukseen
Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
– Väyläviraston irtaimen omaisuuden ja kiinteistöjen myynti
Kirsi Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 342 570
– Valtioneuvoston periaatepäätös liikenteen automaation edistämisestä
Heidi Mäntylä, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 073
– Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöKrista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
– Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen viran täyttäminen
Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
– Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriöTaneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
– Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 -rokotusstrategiasta 
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 185
– Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2022
Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 619
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimenpidekehyksestä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien saatavuuden varmistamiseksi kansanterveysuhan ilmetessä unionin tasolla
Kaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
– Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
– Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2022
Tanja Ylitöyrä, hallitussihteeri p. 0295 163 402
– Työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2024
YmpäristöministeriöJohanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 278
– Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Tarja-Riitta Blauberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 059
– Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
– Ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
– 1) Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
– Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory