Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.10.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaArno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
– Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän pääsihteereiden nimeäminen
UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
– Valtioneuvoston asetus yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
– Suomen edustaja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) hallintoneuvostoon
OikeusministeriöOuti Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
– Suomen ehdokkaan nimeäminen Euroopan syyttäjänviraston määräaikaiseen valtuutetun Euroopan syyttäjän tehtävään
SisäministeriöHannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
– Raja-alueen poliisiyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Hallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
– Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvottelevalle virkamiehelle
PuolustusministeriöAntti Korkala, henkilöstöjohtaja p. 0295 140 435
– Puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
Tarja Jaakkola, kaupallinen neuvos p. 0295 140 410
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
ValtiovarainministeriöMarketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
– Vuoden 2022 alustava talousarviosuunnitelma
Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Erkki Papunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 167
– Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta
Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriöKatariina Simonen, hallitusneuvos p. 0295 330 273
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta
Maa- ja metsätalousministeriöMarkus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
– Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöInkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
– Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin 2009/28/EY 6 artiklan ja direktiivin (EU)2018/2001 8 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehtävään Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan Flanderin alueen väliseen sopimukseen sitoutumiseksi
Sosiaali- ja terveysministeriöLiisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
– Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan viran täyttäminen
YmpäristöministeriöOili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
– Öljysuojarahaston hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.11.2021−31.10.2024
Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
– Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos p. 0295 250 240
– Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory