Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.9.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.OikeusministeriöMiia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
– Valtakunnansyyttäjän toimiston valtionsyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
– Kansalliskielistrategian ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi
Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
– Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen
– Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
SisäministeriöAnne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n muuttamisesta
Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
– Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
ValtiovarainministeriöSami Kivivasara, hallitusneuvos p. 0295 530 023
– Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2024 päättyväksi toimikaudeksi
Opetus- ja kulttuuriministeriöAnita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
– Opetushallituksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtajan viran täyttäminen
Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
– Tekijänoikeusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 15.10.2021 – 14.10.2024
Petteri Kauppinen, opetusneuvos p. 0295 330 147
– Pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöasemaa koskevan hakemuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
– Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Henna Närhi, hallitussihteeri p. 0295 330 006
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriöHeikki Granholm, luonnonvaraneuvos p. 0295 162 130
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetuksen (EU) 2018/841 muuttamisesta soveltamisalan osalta, noudattamista koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, jäsenvaltiokohtaisten vuoden 2030 tavoitteiden asettamiseksi sekä sitoutumiseksi hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035 maankäytön, metsätalouden ja maatalouden alalla (LULUCF-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta seurannan, raportoinnin, kehityksen etenemisen ja arvioinnin osalta (hallintomalliasetus).
Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 162
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
– Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille valtion vuoden 2020 ja 2021 talousarvioissa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.
Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
– Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen
Liikenne- ja viestintäministeriöJussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Janne Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 342 569
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella) EU/2021/0801
Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä (FuelEU Maritime)
Niina Honkasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 027
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta vastaamaan unionin nostettua ilmastokunnianhimoa (henkilö-ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen kiristäminen ja uuden raja-arvon asettaminen vuodelle 2035)
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (AFIR)
Erica Karppinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 107
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
Helinä Teittinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 017
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston päätöksistä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian ja Tunisian tasavaltojen ja Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoittamisesta
Pinja Oksanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 182
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöMika Niemelä, johtaja p. 0295 062 135
– Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen
Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
– Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi
Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
– Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
– Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvokselle
– Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Sosiaali- ja terveysministeriöEva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
– Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi
YmpäristöministeriöMarjo Nummelin, ympäristöneuvos p. 0295 250 227
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory