Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.9.2021

NordenBladet ‚ÄĒ Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaTimo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
– Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2022
Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
РTasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virkavakuutus
Piia Nyström, hallitussihteeri p. 0295 161 096
РValtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
РValtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
РEdustuston päällikön sivuakkreditointi
Leena Gardemeister, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 460
РValtuuskunnan asettaminen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 5.-6.10.2021
Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
РValtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Latvian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
OikeusministeriöSalla Silvola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 314
– Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Jukka Antero Siro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 021
РHallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
Р1) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
Р1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
Р1) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
SisäministeriöHannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
РHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta
Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Nina Routti-Hietala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sis√§asioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021‚ąí2027
Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
РSisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
PuolustusministeriöPetri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
РPuolustusministeriön ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
Valtiovarainministeri√∂Irja Peltonen, hallinto ‚Äďja kehitysjohtaja p. 0295 530 138
РValtiosihteerin kansliapäällikkönä virkavala
Panu Pykönen, hallitusneuvos p. 0295 530 225
РPohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston suomalaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä määrääminen vuosiksi 2022 Р2024
Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
РHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriöPiritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
РValtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä
Maa- ja metsätalousministeriöMikko Peltonen, tutkimusjohtaja p. 0295 162 296
– Valtioneuvoston kirjelm√§ eduskunnalle Suomen liittymisest√§ kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC ‚Äďkonsortioon liittyminen)
Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
– Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014‚ąí2020 muuttaminen
Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
– Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen
Liikenne- ja viestintäministeriöRisto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
РValtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteeseen tehtävistä muutoksista
Mervi Karhula, liikenneneuvos p. 0295 342 976
РHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta
Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
РAlusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) VI liitteen 2, 14 ja 18 sääntöihin ja I ja VI lisäyksiin tehtyjen muutosten hyväksyminen
РAlusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) VI liitteen 1, 20 ja 21 sääntöihin ja painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimukseen (jäljempänä painolastivesiyleissopimus) tehtyjen muutosten hyväksyminen
Työ- ja elinkeinoministeriöPauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
РHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Pekka Grönlund, teollisuusneuvos p. 0295 064 815
РValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (uusiutuvan energian direktiivi) muuttamisesta
Juhani Tirkkonen, teollisuusneuvos p. 0295 062 140
РValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi
Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
РSuomen valtion edustaja lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön komiteassa
Tarja Virkkunen, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
РHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriöVesa Pekkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 282
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory