Mainos:Koulujen ja oppilaitosten työkaluja puuttua kiusaamiseen vahvistetaan

NordenBladet — Hallitus antoi torstaina esityksensä kouluissa tapahtuvan kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan vastaisen toimenpideohjelmaan liittyvistä lakimuutoksista. Perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen kurinpitoa koskevia säännöksiä muutetaan.Esityksen tavoitteena on ehkäistä kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä turvata turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Esityksellä täsmennetään opetustoimen säännöksiä, jotta kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata koulussa ja oppilaitoksissa toimivien turvallinen oppimisympäristö.Hallituksen esitys on osa valtioneuvoston toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.– Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus käydä koulua ja opiskella turvallisessa ympäristössä. Nyt annettavat esitykset vahvistavat tätä oikeutta ja antavat nykyistä parempia työkaluja kouluille ja oppilaitoksille puuttua kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään, sanoo opetusministeri Li Andersson.
 
Perusopetuksessa opetus voitaisiin jatkossa evätä jäljellä olevan päivän lisäksi myös seuraavaksi työpäiväksi. Perusopetuksen ja toisen asteen osalta epäämisen aikana oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa, sekä järjestettävä muu opetukseen osallistumiseksi tarvitsemansa tuki oppilaan palatessa kouluun. Oppilaalle tehtäisiin suunnitelma, jossa määriteltäisiin ne käytännöt toimet, joilla tuettaisiin oppilaan turvallista opetukseen palaamista.
 
Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja lukiolakia ehdotetaan muutettavan siten, että opettajalle tai rehtorille tulisi velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
Lakeihin lisättäisiin säännös lapsen edusta. Perusopetuslain mukaista opetusta ja toimintaa suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä olisi otettava huomioon lapsen etu. Vastaava säännös lisättäisiin myös lukiolakiin, ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin sekä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettuun lakiin.
 
Esityksessä puututaan myös niin sanottuun kaksoisrangaistavuuden ongelmaan, jonka vuoksi vakavissa tapauksissa, joissa kiusaamis- tai väkivaltatapaus tai muu oppilaan tai opiskelijan toiminta koulussa tai oppilaitoksessa on johtanut rikosprosessiin, ei oppilaitosten sisäisiä kurinpitotoimia ole voinut käyttää yhtäaikaisesti. Tämän vuoksi kumottavaksi esitetään perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain säännökset kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun. Ehdotus parantaisi opetustoimen säädöksiin sisältyvien kurinpitotoimien käytettävyyttä, vaikka samassa asiassa olisi käynnistynyt rikosoikeudellinen prosessi. Tämä osaltaan lisää turvallisuutta kouluissa ja oppilaitoksissa.
 
Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.
 
Lisäksi valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen, jonka myötä myös rehtorilla on toimivalta poistaa häiritsevään ja turvallisuutta vaarantava oppilas luokkahuoneesta tai koulun tilasta. Toimivalta asiassa on ollut vain opettajalla. Vastaavasti oikeus määrätä jälki-istunnosta sekä tehtävien suorittamisesta työpäivän päättyessä on muutoksen myötä opettajan lisäksi myös rehtorilla. Muutoksilla on tarkoitus osaltaan turvata turvallista oppimisympäristöä siten, että häiritsevään käyttäytymiseen voidaan puuttua oikea-aikaisesti. Muutos mahdollistaa, että kaikilla koulun opettajilla ja rehtorilla on toimivalta puuttua häiritsevään käyttäytymiseen koulun työpäivien aikana. Asetusmuutos tulee voimaan 1.10.2021.

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory