Mainos:Valtioneuvosto hyväksyi esityksen Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

NordenBladet — Valtioneuvosto on tänään istunnossaan antanut hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta. Luonnonsuojelualueen pinta-ala kasvaisi noin 112 hehtaarilla lähes 791 hehtaariin. Tavoitteena on, että laki rajauksen muuttamisesta tulisi voimaan 1.1.2022.Esityksessä luonnonsuojelualueesta erotettaisiin 3,2 hehtaaria entisen Finlandia-hotellin aluetta sekä Kruunupuisto Oy:n henkilöstön pysäköintialue. Luonnonsuojelualueeseen liitettäisiin 115 hehtaarin laajuinen vesialue Puruvedeltä ja siellä oleva Unnikkisaari sekä 1100 m2 palsta harjumetsää.”Olen iloinen, että pääsemme täydentämään Suomen kansallismaisemiin kuuluvaa Punkaharjun luonnonsuojelualuetta yli sadalla hehtaarilla. Näin voimme edistää sekä kestävää matkailua että luonnonsuojelua. Rantamatalikko on vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ja se liittyy saumatta Kokonharjun aarnialueeseen. Matalikolle talvisin kinostuva lumi mahdollistaa myös saimaannorpan pesinnän. Jokainen suojeltu hehtaari on tärkeä askel kohti luontokadon pysäyttämistä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo. Muutos parantaisi suojelualueen edustavuutta ja edistäisi matkailun kehittämistäUnnikkisaari vesialueineen rajautuu Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen Puruveden puolella ja liittyy maisemallisesti Kokonharjun aarnialueeseen. Liitosalue on kirkasvetistä, vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta rantamatalikkoa. Talvisin lumi kinostuu liitosalueelle, mikä luo edellytykset saimaannorpan pesimiselle norppakannan kasvaessa. Vesialueen ja Unnikkisaaren liittäminen luonnonsuojelualueeseen turvaisi kesäisin vilkkaassa matkailukäytössä olevalta maantieltä sekä Puruvedeltä näkyvän rantamaiseman säilymisen nykyistä laajemmin.Punkaharjun luonnonsuojelualueella sijaitsee vuonna 1914 rakennettu entinen Finlandia-hotelli ulkorakennuksineen. Finlandia-hotellin päärakennus on yksi Punkaharjun kansallismaiseman ja matkailuhistorian keskeisistä monumenteista ja se on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä. Hotellin alueen erottaminen suojelualueesta mahdollistaisi rakennusryhmän joustavan käytön ja toiminnan kehittämisen. Rakennuksia on tarkoitus kunnostaa ja laajentaa, mikä mahdollistaisi suojellun päärakennuksen palauttamisen matkailutarkoituksiin sekä loisi edellytykset rakennusryhmän uusiokäytölle.  Lausuntopalautteesta tukea rajausmuutokselleHallituksen esityksen luonnos Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta oli lausuntokierroksella 2.7.–17.8.2021. Esityksestä annettiin kymmenen lausuntoa. Lausunnoissa Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamista pidettiin sekä alueen matkailun kehittämisen että luonnonsuojelun kannalta hyvänä ja perusteltuna. Kalastustahot pitivät lausunnoissaan tärkeänä mahdollisimman laajojen ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien turvaamista kaupallisille sekä kotitarve- ja vapaa-ajan kalastajille luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi esitetyllä 115 hehtaarin vesialueella. Vesialueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen ei aiheuttaisi muutoksia alueen kalastukseen. Metsähallitus vastaisi jatkossakin kalastuksen järjestämisestä ja kalastusluvista luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi esitetyllä vesialueella. Punkaharju on yksi Suomen kansallismaisemistaPunkaharjun luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1991 edustavan pitkittäisharjuselänteen ja kansallismaiseman suojelemiseksi. Punkaharju muodostuu kapeasta, noin seitsemän kilometriä pitkästä selänteestä, joka kipuaa korkeimmillaan noin 25 metrin korkeuteen ja avaa näkymät ympäröivään järvimaisemaan. Punkaharjun luonnonsuojelualue on kokonaisuudessaan Natura 2000 -aluetta. Suurin osa suojelualueesta on niukkaravinteista kirkasvetistä järveä. Maa-alueilla on arvokkaita harjumetsiä ja paisterinteitä sekä rannoilla ja harjukuoppien pohjilla reheviä lehtoja. 
Punkaharjun alue on ollut pitkään Suomen tunnetuimpia luonnonnähtävyyksiä.
Luonnonsuojelualueelle ja tutkimusmetsiin tehdään vuosittain noin 150 000 käyntiä. Punkaharjulle pääsee rautateitse, mikä luo erinomaiset edellytykset kestävän, vähähiilisen matkailun kehittämiselle.

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory