Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.9.2021

NordenBladet — UlkoministeriöSatu Santala, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 815
– Suostumuksen antaminen ulkoministeriölle luovuttaa vastikkeetta COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattoreiden välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC -mekanismiin.
Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Edustuston päällikön sivuakkreditointi
– Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
Matti Nissinen, lähetystöneuvos p. 0295 351 780
– Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 76. istuntokaudelle
Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
– Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
OikeusministeriöPiritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
– Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen
– 1) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
– Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen
PuolustusministeriöEsa Pulkkinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 140 300
– Valtioneuvoston puolustusselonteko
Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
– Amiraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa
ValtiovarainministeriöSami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
– Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 antaman selonteon johdosta (EK 21/2021 vp; VNS 3/2021 vp)
Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
– Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos p. 0295 530 066
– Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026
Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 518
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta
Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 346
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi
Sakari Lehtiö, finanssineuvos p. 0295 530 439
– Valtiontakauksen myöntäminen Finnvera Oyj:n Euro Commercial Paper -lainaohjelmalle
Milla Kouri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 056
– Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista eduskunnalle (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)
Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 281
– Valtioneuvoston asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriöJussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
– Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokselle
Helinä Teittinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 017
– Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan, Qatarin valtion, Tunisian tasavallan sekä Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
Työ- ja elinkeinoministeriöTimo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
– Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta
Sosiaali- ja terveysministeriöTaneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
– Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta
Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
YmpäristöministeriöAnna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
– Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Pekka Virkamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 073
– Hallituksen esitys eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory