Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.9.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaArno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
– Uuden ministerityöryhmän asettaminen sekä muutokset aiemmin asetettujen ministerityöryhmien tehtävissä ja kokoonpanoissa
Minna Pajumaa, finanssineuvos p. 0295 160 147
– Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen myöntämään Suomen valtion puolesta Finavia Oyj:lle pääomalainaa
UlkoministeriöLeena Liukkonen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 547
– Valtuuskunnan asettaminen neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa Suomen liittymisestä US Global Entry -ohjelmaan
Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
– Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 65. yleiskokoukseen
OikeusministeriöMarja Luukkonen Yli-Rahnasto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 015
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajaluotoista
Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
– Kieliasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2.9.2021 – 1.9.2025
SisäministeriöHanna Helinko, hallitusneuvos p. 0295 488 230
– Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi
Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta
Tapio Puurunen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 254
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta
ValtiovarainministeriöKarri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
– Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
– Hakemus ja ilmoitus Asko Juhani Hasan jäämistöstä
– Hakemukset ja ilmoitus Jaakko Matias Kivihuhdan jäämistöstä
Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 16001
– Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiötä, sijoitusyhtiöitä ja yhteissijoitusyritysten ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi sekä direktiiviksi direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse avaintietoasiakirjojen käytöstä (rahastojen avaintietoasiakirjat)
Johanna Makkonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 587
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen EU, euratom) N:o 609/2014 (MAR-asetus) muuttamisesta ennustettavuuden lisäämiseksi ja riitojenratkaisumenettelyjen selkeyttämiseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriöSatu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
– Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2021
Kirsi Lamberg, hallitusneuvos p. 0295 330 397
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriöTuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
– Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta
Vilja Klemola, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 309
– Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriöHanna Perälä, liikenneneuvos p. 0295 342 007
– Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 antamasta selonteosta (EK 23/2021 vp; VNS 2/2021 vp)
Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 045
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta
Työ- ja elinkeinoministeriöHeidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
– Työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöjohtajan viran täyttäminen
Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä
Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriöLiisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
– Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Maria Waltari, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 337
– Maailman terveysjärjestön Euroopan alueen (WHO/EURO) 71. aluekomitean kokous 13.-15.9.2021

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory