Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.6.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.UlkoministeriöSaija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
– Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle
– Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen
– Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen
OikeusministeriöKatariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
– Suomen ehdokkaan nimeäminen Euroopan syyttäjänviraston valtuutetun Euroopan syyttäjän tehtävään
Lena Andersson, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 244
– a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 226/2020 vp; EV 97/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta (HE 52/2021 vp; EV 90/2021 vp)
Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta
Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
– Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen
Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
– Oulun käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen
SisäministeriöMarja-Leena Härkönen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 297
– a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta (HE 206/2020 vp; EV 81/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta
PuolustusministeriöKatariina Kuhanen, hallitussihteeri p. 0295 140 042
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 61/2021 vp; EV 95/2021 vp)
ValtiovarainministeriöUrpo Hautala, finanssineuvos p. 0295 530 276
– Valtiovarainministeriön oikeuttaminen Suomen valtion puolesta pääomittamaan Suomen Kaasuverkko Oy:tä
Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2021 vp; EV 57/2021 vp)
Opetus- ja kulttuuriministeriöVirpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 84/2021 vp; EV 91/2021 vp)
Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 91/2021 vp; EV 92/2021 vp)
Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 92/2021 vp; EV 93/2021 vp)
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/2021 vp; EV 108/2021 vp)
Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2021 vp; EV 94/2021 vp)
Maa- ja metsätalousministeriöKari Valonen, maatalousneuvos p. 0295 162 269
– YK:n Ruokajärjestelmien huippukokousta (UN Food Systems Summit) edeltävä korkeantason ministerikokous (Pre-Summit) järjestetään Roomassa hybridikokouksena 26—28.7.2021
Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
– Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
– Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriöMatleena Kurki-Suutarinen, hallitusneuvos p. 0295 342 043
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 85/2021 vp; EV 103/2021 vp)
Työ- ja elinkeinoministeriöMikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 97/2021 vp; EV 110/2021 vp)
Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
– Huoltovarmuusneuvoston asettaminen
Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp; EV 98/2021 vp)
Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
– Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
Petra Stenfors, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 282
– Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan jako aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen sekä äkillisten rakennemuutosten tilanteisiin
Katariina Tirri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 180
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta (HE 88/2021 vp; EV 101/2021 vp)
Sosiaali- ja terveysministeriöAuli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp, EV 111/2021 vp)
Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
– Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory