Mainos:Jätesäädöspakettiin kuuluvat asetukset lausuntokierrokselle – tavoitteena lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä

NordenBladet — Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja niin sanottuun jätesäädöspakettiin sisältyvistä asetusluonnoksista. Lausunnoille lähtevillä asetuksilla tarkennetaan jätelakia ja niiden tavoitteena on lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka.Lausunnoille lähetettävät asetukset ovat käytännön kannalta keskeisiä, koska ne määrittävät yksityiskohtaisesti kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden jätehuollolle asetettavan vaatimustason. Lausuntoja pyydetään yhteensä kymmenestä eri asetusluonnoksesta. Jäteasetus (179/2012) sekä asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) ehdotetaan uusittaviksi kokonaan. Useita muita asetuksia muutetaan.  Jäteasetusta koskeva luonnos sisältää yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja niiden seurantaa koskevat laskentaperiaatteet sekä eräitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Asumisessa syntyvälle jätteelle ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä elinkeinotoiminnassa syntyvälle yhdyskuntajätteelle ehdotetaan uusia kiinteistökohtaisia erilliskeräysvaatimuksia. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräystä koskevia vaatimuksia ehdotetaan täsmennettäviksi. Jätteitä koskevia kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia sekä siirtoasiakirjan sisältövaatimuksia ehdotetaan täsmennettäviksi.Pakkausasetuksessa tärkeimmät muutokset kohdistuisivat käytettyjen pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskeviin tavoitteisiin, niiden laskentaperusteisiin ja raportointiin sekä pakkausten tuottajan velvollisuuteen järjestää käytettyjen pakkausten erilliskeräys, uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto. Lisäksi asetuksessa annettaisiin säännöksiä tuottajien maksuosuuksien määräytymisperusteista sekä tuottajan omavalvontaa koskevan suunnitelman vaatimuksista.Ehdotetuissa tuottajavastuuta koskevissa asetuksissa täsmennettäisiin jätelain säännöksiä tuottajan omavalvonnasta, tiedottamisesta ja neuvonnasta, valtuutetun edustajan nimeämisestä sekä hyväksymistä tuottajarekisteriin koskevan hakemuksen sisältövaatimuksista. Tuottajalle ja tuottajayhteisölle asetettua seurantatietojen toimittamisen määräaikaa pidennettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin eri tuottajavastuualoilla.Ehdotettavat asetukset liittyvät EU:n ns. jätesäädöspakettiin, jolla muutettiin jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä. Jätesäädöspaketin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp) annettiin 25.3.2021.

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory