Mainos:Eurooppaministerit valmistelevat kesäkuun Eurooppa-neuvostoa ja keskustelevat oikeusvaltiotilanteesta

NordenBladet — EU:n yleisten asioiden neuvoston kokouksen aiheina Luxembourgissa tiistaina 22. kesäkuuta ovat 24.–25. kesäkuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston valmistelu, EU:n laajentumisen tilanne, Puolan ja Unkarin kuuleminen oikeusvaltioasioissa ja Euroopan tulevaisuuskonferenssin eteneminen. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.Kesäkuun Eurooppa-neuvoston aiheita tulevat olemaan EU:n koronatoimet, talouden elpyminen, muuttoliike sekä ulkosuhteiden osalta Turkki ja Venäjä.Suomi tukee EU:n yhteisen koronatodistuksen kehittämistä ja tavoitetta avata Eurooppaa turvalliselle matkustamiselle. Myös koronakriisin opeista on tärkeää keskustella, jotta EU olisi jatkossa paremmin ja kokonaisvaltaisesti varautunut kriiseihin. Euroopan taloudellisen elpymisen kannalta on olennaista, että rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit muodostavat selkeitä kokonaisuuksia jäsenmaiden elpymis- ja palautumissuunnitelmissa. Suomen näkemyksen mukaan muuttoliike edellyttää kokonaisvaltaisia, yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, joilla voidaan vastata sekä EU:n sisäisiin tarpeisiin että muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Suomi korostaa, että EU:n Turkki-politiikan on oltava pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Myös EU:n Venäjä-politiikassa unionin yhtenäisyys on hyvin tärkeää. ”Pandemian hallinnan ohella meidän on käännettävä katse vahvasti jo tulevaisuuteen. Pian käyttöön tuleva koronatodistus auttaa toivottavasti osaltaan avaamaan Eurooppaa turvalliselle matkustamiselle. Nyt on myös oikea aika käynnistää keskustelu koronapandemian opeista, jotta olisimme tulevaisuudessa paremmin varautuneita poikkeustilanteisiin. Terveyssektorin toiminnan lisäksi  on varmistettava varautuminen rajoilla, huoltovarmuus, sisämarkkinoiden toiminta ja tehokas päätöksenteko kriisitilanteissa”, sanoi ministeri Tuppurainen.Neuvosto käy keskustelun EU:n laajentumisen tilanteesta Länsi-Balkanilla. Alueen vakaus on tärkeää EU:lle ja Suomelle. Jäsenyyskriteerien edellyttämät uudistukset modernisoivat yhteiskuntia ja hyödyttävät kansalaisia jo ennen jäsenyyttä. EU-perspektiivi on tärkeä etenkin alueen nuorille. Suomi katsoo, että Albaniaa ja Pohjois-Makedoniaa koskevat neuvottelukehykset tulisi hyväksyä, jotta maiden jäsenyysprosessissa päästään eteenpäin. Kokouksen asialistalla ovat myös Puolan ja Unkarin kuulemiset maiden oikeusvaltiotilanteesta. Asiasisältöä koskevia päätöksiä ei tehdä, eikä neuvoston kannanmuodostus ole ajankohtaista. Suomi jatkaa vaikuttamista sen puolesta, että EU:n yhteisistä arvoista pidetään tiukasti kiinni. Demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä perus- ja ihmisoikeudet ovat unionin kaiken toiminnan perusta.Lisäksi neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali antaa neuvostolle katsauksen 17. kesäkuuta pidetystä Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaistapahtumasta Lissabonissa ja 19. kesäkuuta Strasbourgissa pidetystä tulevaisuuskonferenssin ensimmäisestä täysistunnosta. EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory