Mainos:Vuosiraportti puolustustarvikkeiden viennistä 2020 julkaistu

NordenBladet — Vuonna 2020 puolustusministeriö myönsi puolustustarvikkeiden pysyville vienneille ja siirroille yhteensä 234 lupaa 55 maahan. Kaikkiaan lupia myönnettiin 313 kpl, joista 77 kpl koski esimerkiksi esittely-, takuu- ja huoltovientejä. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien yhteenlaskettu arvo oli 305 miljoonaa eu-roa. Alueellisesti tarkasteltuna eniten lupia myönnettiin kappalemääräisesti Euroopan alueelle, mutta euromääräisesti eniten Lähi-idän alueelle.
Maittain tarkasteltuna kappalemäärällisesti eniten lupia myönnettiin Norjaan (24 kpl), Ruotsiin (20 kpl) ja Isoon-Britanniaan (17 kpl). Luvat koostuvat lähinnä eri tuoteluokkiin sisältyvistä komponenteista. Euro-määräisesti tarkasteltuna eniten lupia myönnettiin Arabiemiirikuntiin (139 M?), Australiaan (29 M?) ja Itävaltaan (23 M?). Arabiemiirikuntien osuus koostuu pääasiassa kahdesta eri ajoneuvojen komponentte-ja koskevasta vientiluvasta, joiden voimassaoloaika on useita kymmeniä vuosia. Australiaan myönnettiin lupia euromääräisesti eniten partioveneille ja Itävaltaan ohjelmistoradiojärjestelmille.

Toteutuneiden vientien arvo vuonna 2020 oli 79,9 miljoonaa euroa. Se laski lähes kolmanneksella vuodes-ta 2019 ja on matalin kymmeneen vuoteen. Kolme suurinta vientimaata olivat Itävalta, Ruotsi ja Ara-biemiirikunnat. Itävaltaan vietiin eniten ohjelmistoradiojärjestelmiä ja Ruotsiin muun muassa tarkkuuski-vääreitä, suojavarusteita sekä komponentteja useissa tuoteluokissa. Arabiemiirikuntien osuus koostui pääasiassa partioveneiden viennistä. Alueellisesti tarkasteltuna suurin osa vienneistä toteutui Euroopan unionin alueelle.

Lupaharkinnassa noudatetaan aina tapauskohtaista kokonaisharkintaa, joka perustuu kansalliseen lain-säädäntöön ja Suomea velvoittaviin kansainvälisiin sitoumuksiin. Keskeisessä asemassa ovat Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koske-vien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (2008/944/YUTP) sekä Asekauppasopimus. Lupahakemukset käsitellään poikkihallinnollisessa maastavientiasioiden työryhmässä, jossa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta arviosta vastaa ulkoministeriö.

Puolustustarvikkeiden viennin vuosiraportti 2020 löytyy kokonaisuudessaan puolustusministeriön verkko-sivuilta. Se viedään lähiaikoina myös valtioneuvoston yhteiseen julkaisuarkistoon Valtoon.

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory