Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.5.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.UlkoministeriöElina Kalkku, alivaltiosihteeri p. 0295 350 556
– Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko
OikeusministeriöArto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
– Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 018
– Valmisteluelimen toimikauden ja kokoonpanon muuttaminen
Juuso Oilinki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 323
– Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2021-2023
ValtiovarainministeriöJuha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
– Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma
Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
– Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Ismo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 23/2021 vp; EV 61/2021 vp)
Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Opetus- ja kulttuuriministeriöAnita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
– Opetushallituksen pääjohtajan viran täyttäminen
Maa- ja metsätalousministeriöMarkus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
– Valtioneuvoston päätös porotaloutta talvikaudella 2019/2020 kohdanneesta luonnontuhosta ja tuhon korvausperusteista
Harri Kukka, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 377
– Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta
Liikenne- ja viestintäministeriöJussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
– Valtioneuvoston päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/267 poikkeusten määräaikojen pidentämisen pyytämisestä Euroopan komissiolta
Maria Rautavirta, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 564
– Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta
Veli-Matti Syrjänen, liikenneneuvos p. 0295 342 124
– Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöHeidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
– Työ- ja elinkeinoministeriön tarkastusneuvoksen viran täyttäminen
Satu Vasamo-Koskinen, johtava asiantuntija p. 0295 047 073
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tekoälyn harmonisoitu sääntely)
Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
– Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Vaasan Sähköverkko Oy:lle
Sosiaali- ja terveysministeriöTaneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
– Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelman tarkistamisesta
Tanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
– Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta
Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta
YmpäristöministeriöPäivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos p. 0295 250 240
– Valtioneuvoston periaatepäätös Helmi-elinympäristöohjelmasta 2021-2030

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory