Mainos:Uusi selvitys arvioi soidensuojelun etenemistä ja tarvittavia jatkoaskelia

NordenBladet — Ympäristöministeriön asettama soidensuojelutyöryhmä teki vuonna 2015 ehdotuksen soidensuojelun täydentämisestä. Ehdotus sisälsi 755 luonnonarvoiltaan merkittävää ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävää suoaluetta, yhteispinta-alaltaan noin 117 000 hehtaaria. Uusi selvitys tarkastelee soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 aikana.Suomen ympäristökeskus SYKE ja ympäristöministeriö tiedottavatYmpäristöministeriön asettama soidensuojelutyöryhmä teki vuonna 2015 ehdotuksen soidensuojelun täydentämisestä. Ehdotus sisälsi 755 luonnonarvoiltaan merkittävää ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävää suoaluetta, yhteispinta-alaltaan noin 117 000 hehtaaria. Uusi selvitys tarkastelee soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 aikana.Suomen suoluonnon tila on heikentynyt pääosin ojitusten vuoksi, ja yli puolet suoluontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Etelä-Suomessa suojeltujen soiden osuus on vain muutamia prosentteja ja ojituksen osuus yli 75 prosenttia suoalasta.Juuri ilmestyneessä tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisten paikkatietoaineistojen avulla soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 aikana, ja arvioidaan vapaaehtoisten suojelukeinojen vaikuttavuutta. Lisäksi tarkastellaan kohteiden ja niiden lähiympäristön tilassa tapahtuneita muutoksia.Soidensuojelun täydennysehdotuksen kokonaisalasta oli valtionmaita noin 36 000 hehtaaria, jotka suojeltiin lakisääteisesti tai Metsähallituksen omalla pysyvällä päätöksellä vuosina 2015–2016. Muiden omistajien noin 81 000 hehtaarista on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla pysyvästi noin 8 300 ha. Määräaikaisia, kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia ympäristötukisopimuksia on tehty noin 500 ha alalle. Kokonaan turvaamatta on noin 63 700 ha soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden soita.Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutuminen vuosina 2015–2020Monen arvokkaan suoluontokohteen luontoarvot ovat heikentyneetVuonna 2015 valmistuneen täydennysehdotuksen jälkeen ehdotuksessa mukana olevien kohteiden tilassa on tapahtunut muutoksia. Kohteille on tehty hakkuuilmoituksia noin 3 500 hehtaarin alalle. Muita kohteiden tilaan heikentävästi vaikuttavia muutoksia ovat olleet kunnostusojitukset ja metsäteiden parannukset. Suojeltujen kohteiden ojitettuja osia on toisaalta ennallistettu noin 500 ha.Valtion rahoitus luonnonsuojelutoimiin oli tarkastelujakson alkuvuosina varsin niukkaa ja vapaaehtoinen soidensuojelu eteni aluksi hitaasti etenkin niillä yksityisillä soilla, joilla on useita maanomistajia. Nykyisen hallituskauden lisäresurssit luonnonsuojeluun ovat tehostaneet soiden suojelua. Yksityisten soiden suojeluala oli vuonna 2020 kaksinkertainen verrattuna aiempien neljän vuoden aikana suojeltuun pinta-alaan. Ympäristöministeriö pyrkii uuden Helmi-elinympäristöohjelman avulla edistämään entistä paremmin soiden suojelua, ennallistamistoimia, vesien palautuksia suojelusoille sekä soihin liittyviä selvityksiä ja seurantaa.Keskeisimmät toimet soidensuojelun edistämiseksi jatkossa ovat riittävän rahoituksen ja henkilöresurssin turvaaminen ELY-keskuksissa soidensuojelun toteutukseen, soidensuojelun vapaaehtoisen toteutuksen keinovalikoiman monipuolistaminen ja eri keinojen vaikuttavuuden tutkimus, viestinnän lisääminen sekä suojeltujen soiden verkoston täydentäminen myös muilla kuin soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteilla.Soidensuojelun täydennysehdotus: Tilannekatsaus 2015-2020Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksiHelmi-elinympäristöohjelma

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory