Mainos:Työsuojelun valvontaan esitetään useita parannuksia

NordenBladet — Hallituksen esitys tehostaisi työssä käytettävien teknisten laitteiden markkinavalvontaa, ja työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeutta. Esitys loisi myös ilmoitusvelvollisuuden työperäistä ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa koskevissa tapauksissa.Hallituksen esitys lisäisi työssä käytettävien teknisten laitteiden markkinavalvontaa koskevia viranomaisten toimivaltuuksia. Uusilla valtuuksilla tähdätään erityisesti verkkokaupan välityksellä myytävien laitteiden valvonnan tehostamiseen. Työkäyttöön tarkoitettujen teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta valvovat markkinavalvontaviranomaisina työsuojeluviranomaiset eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet sekä sosiaali- ja terveysministeriö.Ehdotettavat uudet toimivaltuudet ovat seuraavat:aluehallintoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta hankkia tekninen laite tutkittavaksi valehenkilöllisyyttä käyttäen sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta vaatia vakavan riskin aiheuttavaan tekniseen laitteeseen viittaavan sisällön poistamista verkkorajapinnalta tai viime kädessä vaatia verkkorajapintaan pääsyn rajoittamista.Markkinavalvontaa koskevat muutostarpeet aiheutuvat EU:n markkinavalvonta-asetuksesta. Ehdotettujen muutosten myötä on mahdollista nykyistä tehokkaammin puuttua ihmisten henkeä ja terveyttä vaarantaviin vaatimustenvastaisuustilanteisiin. Ihmiskauppaa koskeva ilmoitusvelvollisuusHallituksen esitys laajentaisi työsuojeluviranomaisen velvollisuutta tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten siten, että ilmoitusvelvollisuus koskisi myös työperäistä ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa. Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen ihmiskaupparikoksiin edistää viranomaisen asiantuntemuksen tehokasta hyödyntämistä sekä osaltaan ihmiskaupparikosten parempaa tunnistamista rikosprosessin käynnistyessä ja kuluessa.Tämän lisäksi työsuojeluviranomaisella olisi jatkossa velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille tapauksista, joissa viranomainen on havainnut työntekijän terveyttä tai turvallisuutta työpaikalla koskevien EU:n kemikaaliturvallisuussäännösten vastaista menettelyä.Tulorekisterin hyödyntäminen työolosuhteiden valvonnassaEsitys laajentaisi myös työsuojeluviranomaisen oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja toisilta viranomaisilta. Muutoksen johdosta työsuojeluviranomaisen olisi mahdollista hyödyntää tulorekisterin tietoja myös työpaikkojen työolosuhteiden valvonnassa. Ehdotettu muutos edistäisi työolosuhdevalvonnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista kohdentamista sekä yksittäistapauksien selvittämistä.Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 20. toukokuuta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. EU-asetusta aletaan soveltaa 16.7.2021.Liite: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyh-teistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory