Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.5.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaTimo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
– Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
– Valtiosihteerin virkavala
Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
– Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
– Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
– Edustuston päällikön sivuakkreditointi
Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407
– Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osakepääoman korottaminen
OikeusministeriöPekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
– Oikeusministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2021 vp; EV 47/2021 vp)
SisäministeriöHarri Martikainen, kehittämisjohtaja p. 0295 488 512
– Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
PuolustusministeriöSami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
– Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa
– Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamies- ja apulaispuolustusasiamieskunnassa
ValtiovarainministeriöMervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta (HE 242/2020 vp; EV 44/2021 vp)
Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
– Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi
Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
– Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriöLaura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta kou-lusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
– Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen
Liikenne- ja viestintäministeriöJussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Heidi Mäntylä, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 073
– Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
– Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
Työ- ja elinkeinoministeriöKari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
– Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 257
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 43/2021 vp; EV 46/2021 vp)
Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
– Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Työ- ja elinkeinoministeriön viiden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2021 vp; EV 39/2021 vp)
Sosiaali- ja terveysministeriöPirjo Kainulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 092
– Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
– Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen
– Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 254/2020 vp; EV 43/2021 vp)
Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Jenny Rintala, erityisasiantuntija p. 0295 163 421
– Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory