Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.5.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaMerja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
– Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen
OikeusministeriöJussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 486
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta
PuolustusministeriöPetri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
– Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
– Puolustusministeriön kahden erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
ValtiovarainministeriöSami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
– Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä
– Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022–2025
– Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025
Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä
Opetus- ja kulttuuriministeriöVirpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriöJuha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
– Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
– Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.5.2021 –14.5.2024
Vilja Klemola, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 309
– Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen varajäsenen vapauttaminen tehtävistään ja uuden varajäsenen määrääminen
Liikenne- ja viestintäministeriöHarri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
– Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
Matleena Kurki-Suutarinen, hallitusneuvos p. 0295 342 043
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöEeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista
Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
– Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 109. työkonferenssiin 3.-19.6.2021
Katariina Tirri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 180
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriöTanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla
Sarita Friman, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 349
– Maailman terveysjärjestön (WHO) 74. yleiskokous 24.5.-1.6.2021
– Maailman terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston 149. kokous 2.6.2021
Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
– Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022
Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus).
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)
Liisa Mäenpää, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 223
– Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory