Mainos:Arviointi: Valtionhallinnon tulosohjausmallissa tunnistettavissa selkeitä kehittämiskohteita

NordenBladet — Valtionhallinnon tulosohjausmallin nykytilaa ja kehitystarpeita on tarkasteltu 11. toukokuuta julkaistussa arvioinnissa. Tulosohjauksessa on tapahtunut viime vuosina selvää, joskin hallinnonaloittain hyvin vaihtelevaa, kehitystä. Tulosohjaus on monilla hallinnonaloilla kehittynyt strategisempaan suuntaan, samalla kun vuoropuhelu ministeriön ja ohjattavan viraston välillä on parantunut. Positiivisesta kehityksestä huolimatta tulosohjaukseen kohdistuu kuitenkin useita uudistustarpeita.Arvioinnin johtopäätöksinä todetaan, että valtionhallinnon toimintaympäristö on muuttunut aikaisempaa monisyisemmäksi, mikä edellyttää entistä poikkihallinnollisempaa, pidemmän aikajänteen tarkastelutapaa tulosohjauksessa. Lisäksi suhde poliittiseen ohjaukseen ja budjettiohjaukseen hakee paikkaansa. Tarvetta on myös yhdenmukaisemmille käytännöille hallinnonalojen välillä.Käytäntöjen yhdenmukaistaminen, selkeämpi viitekehys ja uudet lähestymistavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseen ovat arvioinnissa tunnistettuja tulosohjausmallin kehittämiskohteita. Lisäksi tulosohjauksen tiedonhallintaa sekä sähköisiä järjestelmiä tulisi kehittää voimakkaasti.Arviointi suosittelee seuraavia toimenpiteitä tulosohjausmallin kehittämiseksi:dialogin ja vertaisoppimisen vahvistaminenpoikkihallinnollisemman ja ilmiölähtöisemmän vaikuttavuuden ohjauksen kehittäminentuloksellisuuden käsitteistön päivittäminen erityisesti vaikuttavuuden näkökulmastakannustinmekanismien sekä asiakas- ja kansalaisnäkökulman kokeiluttulosohjauksen ja budjettiohjauksen välisen kytkennän selkeyttäminenennakoinnin ja toimintaympäristön analyysin vahvistaminen osana tulosohjausprosessiatiedonhallinnan ja sähköisten järjestelmien kehittäminen.Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvasta hankkeesta ovat vastanneet 4FRONT Oy, Frisky & Anjoy ja Tampereen yliopisto.

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory