Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.5.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaTimo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
– Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
– Valtiosihteerin virkavala
Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
– Raha-asiainvaliokunnan sihteerin sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja EU-ministerivaliokunnan pysyvien asiantuntijoiden määrääminen
Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
– Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Edustuston päällikön sivuakkreditointi
– Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
– Valtuuskunnan asettaminen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 14. istuntoon 15.-17.6.2021 New Yorkissa ja virtuaalisesti
Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
– Myönnetään valtuudet sopia noottienvaihdolla sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Bulgarian tasavallan hallituksen kanssa.
OikeusministeriöJyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (HE 53/2021 vp; EV 42/2021 vp)
Venla Roth, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 011
– Valtioneuvoston periaatepäätös ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi 2021 – 2023
Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
– Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen
SisäministeriöSeppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
– Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXV-20 – XXXV-35 hyväksyminen
ValtiovarainministeriöKarri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
– Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 518
– Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Milla Kouri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 056
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 255/2020 vp; EV 40/2021 vp)
Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 18/2021 vp; EV 38/2021 vp)
Jaana Vehmaskoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 267
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 261/2020 vp; EV 30/2021 vp)
Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriöAnita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
– Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan viran täyttäminen
Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Maa- ja metsätalousministeriöEija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
– Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 2021-2026
Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
– Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2021 vp; EV 36/2021 vp)
– Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
– Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriöJussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
– Saimaan kanavavaltuutetun nimittäminen
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Janne Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 342 569
– Valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos p. 0295 342 560
– Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
Eero Hokkanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 021
– Valtioneuvoston periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
Eeva Asikainen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 174
– Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi
Työ- ja elinkeinoministeriöMikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriöTaneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
– Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta
Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
– Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen johtajan viran täyttäminen
Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 495
– Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2021 – 31.5.2026
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta
YmpäristöministeriöAnu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2020 vp; EV 26/2021)

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory