Suomi: Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.1.2021

NordenBladet ‚ÄĒ Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kansliaTimo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
РSuomen kestävän kasvun ministerityöryhmän asettaminen
РPääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminenMaaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
РTalousneuvoston kokoonpanon muuttaminenOikeusministeriöMari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
РEduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2020 vp; EV 213/2020 vp)Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
РEduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 184/2020 vp; EV 220/2020 vp)Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
РOhjausryhmän asettaminen kansalliskielistrategian valmisteluunPiritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
РKorkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
РKorkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen
Р1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminenSisäministeriöHannele Taavila, poliisijohtaja p. 0295 488 568
РEduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 235/2020 vp; EV 205/2020 vp)Krista Sirén, asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 287
РSisäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksiValtiovarainministeriöSami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
РEduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2021 talousarvioesityksen (146/2020 vp) täydentämisestä (HE 227/2020 vp; EK 53/2020 vp) vuodelle 2021Milla Kouri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 056
РHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiMaa- ja metsätalousministeriöRisto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
РHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisestaSusanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
РEduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 219/2020 vp.; EV 214/2020 vp)Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
Р1) Valtioneuvoston asetus porovahinkolautakunnasta 2) Valtioneuvoston asetus poronhoitoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
РEduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 175/2020 vp; EV 208/2020 vp)Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
РValtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2021Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
РValtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisestaSara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
РEduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 220/2020; EV 222/2020 vp)Liikenne- ja viestintäministeriöSabina Lindström, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 576
РHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisestaJenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 075
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2020 vp; EV 215/2020 vp)Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
РValtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisestaTyö- ja elinkeinoministeriöKrista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
РTyö- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminenInkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
РValtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineistaSosiaali- ja terveysministeriöSarita Friman, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 349
РMaailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 148. kokous 18.-26.1.2021Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
РValtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisestaSaara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
РVakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle LääkevahinkovakuutusyhtiölleYmpäristöministeriöJuhani Damski, kansliapäällikkö p. 0295 250 445
РMetsähallituksen luontopalvelujohtajan viran täyttäminen

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory