Virolainen kansankulttuuri: Henkinen kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristöjen erikoispiirteiden arvostaminen (liitettynä Viron henkisen kulttuuriperinnön luettelo ja kulttuuriympäristöjen ohjelmat!)

Virolainen kansankulttuuri: Henkinen kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristöjen erikoispiirteiden arvostaminen (liitettynä Viron henkisen kulttuuriperinnön luettelo ja kulttuuriympäristöjen ohjelmat!)

NordenBladet – Henkisellä kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan esivanhempiemme elävää perintöä, jota yhteisöt ja yksittäiset kansalaiset välittävät taidoillaan, perinteillään, tavoillaan ja vakiintuneilla käytännöillään, ja jota siirretään seuraaville sukupolville. Terminä henkinen kulttuuriperintö on varsin uusi, se tuli käyttöön UNESCO:n henkisen kulttuuriperinnön suojaamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisen myötä vuonna 2003.

Viron liittyi UNESCO:n henkisen kulttuuriperinnön yleissopimukseen vuonna 2006. Yleissopimuksen mukaan jokaisen valtion tulee koota oman henkisen kulttuuriperinnön luettelo ja tarvittaessa säätää lainsäädäntö sen suojaksi. Viron henkisen kulttuuriperinnön luetteloa hallinnoi kansankulttuurikeskus (Rahvakultuuri Keskus).

Vuodesta 2003 lähtien on UNESCO:n henkisen kulttuuriperinnön edustusluettelossa ollut Kihnun saaren kulttuuriympäristö sekä Viron, Latvian ja Liettuan laulu- ja tanssijuhlaperinne. Vuonna 2009 edustusluetteloon merkittiin Setumaan leelo-laulanta. Marraskuusta 2014 lähtien UNESCO:n kulttuuriperintöluetteloon on kuulunut myös vanhan Võrumaan maakunnan savusaunaperinne.

Henkisen kansanperinnön luettelon välityksellä voit tutustua sukupolvelta toiselle välitettyihin tietoihin, taitoihin, tapoihin ja vakiintuneisiin käytäntöihin, jotka ovat tärkeitä meille ja meidän aikalaisillemme.Kuvat: NordenBladet/Helena-Reet Ennet

Kulttuuriympäristöjen erikoispiirteiden arvostaminen
Viron kulttuuriministeriö on arvostanut yli 15 vuoden ajan kulttuuriympäristöjen eli perinteisten kulttuurialueiden perintöä. Kulttuuriympäristö on yhtenäisen identiteetin omaava toimiva yhteisö, jonka toimintoja voi luokitella henkisen kulttuuriperinnön alaan kuuluviksi. Siksi kulttuuriympäristöohjelmat ovat viime vuosina olleet yksi Viron kulttuuriministeriön prioriteeteistä.
Kulttuuriohjelmien avulla valtio edistää kulttuuriympäristöjen henkisen kulttuuriperinnön säilymistä ja yhteisön toimintaa tällä alalla. Kulttuuriympäristöohjelmat ovat alueellisesti merkittäviä, sillä ne tukevat yleensä syrjäseuduilla olevia yhteisöjä, joiden kansanperinne on parhaiten säilynyt.

Kulttuuriympäristöjen ohjelmat
Setumaan kulttuuriohjelma
Kihnun saaren kulttuuriympäristön ohjelma
Saariston perinteisen kulttuuriympäristön ohjelma
Mulgimaan kulttuuriohjelma
Vanhan Võrumaan kulttuuriohjelma
Peipsijärven rannikon kulttuuriohjelma
Virumaan perinnekulttuurin ohjelma

Kansankulttuurin harrastajia on Viron yhteiskunnassa hyvin paljon ja heidän määränsä kasvaa siitä huolimatta, että väkiluku vähenee. Kansankulttuurin suosio takaa sen, että ikivanhat perinteet pysyvät elinvoimaisina myös nykyisin. Johdonmukaisen toiminnan ja perinteiden jatkajien ansiosta elinvoimaisina säilyvät niin kanteleensoitto, kuorolaulu kuin kansallispukujen käytön perinnekin. Ne ovat vain osa rikasta virolaista kansankulttuuria.

Kansankulttuurikenttä käsittää luovan ja kansallisiin perinteisiin perustuvan harrastustoiminnan, kansanperinteen, henkisen kansanperinteen, kansallisen ja alueellisten perinnekulttuurien tutkimisen, säilyttämisen ja ikuistamisen, julkiset kulttuuritilaisuudet ja kansankulttuurialan seuratoiminnan, koulutuksen ja täydennyskoulutuksen.

Kuva: NordenBladet / Helena-Reet Ennet
Lähde: NordenBladet.ee


Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory