Korkeakouluvision tiekartta ja kehittämisohjelmat julkistettiin

NordenBladet ‚ÄĒ Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision tavoitteena on nostaa koulutustasoa, lis√§t√§ jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sek√§ lis√§t√§ Suomen tutkimus- ja kehitt√§misintensiivisyytt√§. Torstaina 31.1.2019 julkistettu vision toimeenpanon tiekartta k√§ynnist√§√§ tavoitteita kohti viev√§n kehitt√§misty√∂n.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen haluaa kiittää työryhmiä arvokkaasta työstä.

РOsaavat ja luovat ihmiset ovat Suomen tärkein voimavara ja kilpailutekijä. Inhimillinen pääoma, vahva yleissivistys, tiede ja korkea osaaminen ovat olleet myös ne tekijät, joiden avulla Suomi vaurastuu nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa osaamisen ja korkean koulutuksen merkitys kasvaa entisestään. Tarvitsemme enemmän osaamista, emme vähemmän. Siksi meidän on lisättävä korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää ja otettava määrätietoisia askelia kohti TKI-toiminnan 4 prosentin osuutta bruttokansantuotteesta.

РNyt julkistettu korkeakouluvision tiekartta ja esitetyt kehittämisohjelmat antavat hyvät eväät tulevaisuuden työlle, opetusministeri sanoo.

Millaisilla valtakunnallisilla kehittämisohjelmilla suomalainen korkeakoulutus ja tutkimus viedään 2030- luvulle?

Osaavimman työvoiman kotimaaksi

РKorkeakoulutettujen osuutta kasvatetaan nostamalla tutkintotavoitteita vuodesta 2021 alkaen aloilla, joissa on sekä koulutus- että työelämäkysyntää. Väyliä korkeakoulutukseen monipuolistetaan. Läpäisyä parannetaan muun muassa rahoitusmallikannustein.

РKehitetään jatkuvaan oppimiseen toimintamalli ja konseptoitu tarjonta. Valmistelu aloitetaan vuoden 2019 aikana korkeakoulujen, sidosryhmien ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä. Jatkuvan oppimisen reformi perustuu yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kysyntään vastaavaan kehittämistyöhön ja konseptointiin.

–¬† Ulkomaalaisten osaajien, korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden lis√§√§miseksi Suomessa k√§ynnistet√§√§n toimenpidekokonaisuus, jossa Suomeen ja suomalaisille ty√∂markkinoille integroitumista tuetaan lis√§√§m√§ll√§ harjoittelumahdollisuuksia ja tukipalveluja.

Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö

–¬† K√§ynnistet√§√§n digitaalisen palveluymp√§rist√∂n kehitt√§misohjelma, jossa luodaan tutkinto-opiskelua ja jatkuvaa oppimista palveleva, korkeakoulujen omista ja yhteisist√§ ratkaisuista koostuva digitaalisten palvelujen kokonaisuus. Digitaalinen palveluymp√§rist√∂ mahdollistaa opetustarjonnan ja oppimateriaalien hy√∂dynt√§misen laajasti osana tutkinto-opiskelua ja el√§m√§n eri tilanteissa.
РKoulutus digitalisoituu, modulaarisuus lisääntyy ja opetus uudistuu. Korkeakoulutuksen modulaarisuutta, digitaalista kurssitarjontaa ja ohjauspalveluja lisätään ja pedagogiikkaa uudistetaan. Uudistukset palvelevat tutkintokoulutusta ja jatkuvaa oppimista. Digitaalisia opintoja ja täysin digitaalisesti suoritettavien tutkintojen määrää lisätään koulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi ja kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin kasvattamiseksi.

Korkeakouluyhteisön osaamisella maailman parasta oppimista ja oppimisympäristöjä

РKäynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahallisesti tukema korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelma. Ohjelman tarpeellisuutta korostavat monipuolistuneet oppimisympäristöt, koulutuksen kysyntälähtöisyys ja ennakointi sekä erilaiset oppijat ja oppimisen tavat ja ympäristöt. Ohjelmalla tuetaan korkeakoulujen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista opetuksen kehittämiseksi.

Korkeakoulut Suomen parhaiksi työpaikoiksi

–¬† Korkeakoulujen muutosjohtamisen ja henkil√∂st√∂n osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi k√§ynnistet√§√§n kansainv√§lisess√§ yhteisty√∂ss√§ korkeakoulujohtamisen ohjelma. Ohjelma suunnitellaan yhdess√§ korkeakouluyhteis√∂jen kanssa ja toteutetaan parasta kansainv√§list√§ osaamista hy√∂dynt√§en. Koulutuksia toteutetaan 2020-2025 v√§lisen√§ aikana.

РHenkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen ja johtamisen tietopohjaa vahvistetaan. Toteutetaan muun muassa henkilöstön ajankäytön tutkimus.

Yhteistyö ja avoimuus tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan voimavaraksi

–¬† Tuetaan kansainv√§lisesti houkuttelevien osaamiskeskittymien ja innovaatiosysteemien rakentumista. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ty√∂- ja elinkeinoel√§m√§n yhteisty√∂t√§ lis√§t√§√§n hallinnonalojen yhteisill√§ toimenpiteill√§. Vahvistetaan korkeakoulujen kansainv√§list√§ yhteisty√∂t√§ ja liittymist√§ maailman kiinnostavimpiin verkostoihin. Tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta p√§ivitet√§√§n 2019-2021 erityisn√§k√∂kulmana eri toimijoiden yhteisk√§ytt√∂iset ja -rahoitteiset infrastruktuurit.

РVahvistetaan TKI-politiikkojen koherenssia, erityisesti OKM:n, TEM:n, VM:n, STM:n yhteistyötä ja toimenpiteitä TKI-politiikassa. Uudistetaan tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintatavat ja rakenne. Käynnistetään toimenpiteitä yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä tukevan ja uudistavan TKI-toiminnan vauhdit¬tamiseksi hyödyntäen korkeakoulujen osaamista.

РVahvistetaan avointa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa muun muassa yhteisten toimintatapojen ja lainsäädännön keinoin.
Laajapohjaiseen työryhmävalmisteluun pohjautuvien kehittämisohjelmien toimeenpano alkaa vuoden 2019 aikana. Tiekartan toimeenpanon käynnistymistä ohjaa vision toimeenpanon johtoryhmä.

‚Äʬ†¬† ¬†Tiekartan esittelyaineisto
‚Äʬ†¬† ¬†Raportti: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle: vision tiekartta
‚Äʬ†¬† ¬†Valmisteluryhmien taustaraportti
‚Äʬ†¬† ¬†Julkistustilaisuuden 31.1. klo 10.30-14¬†striimi ja tallenne

Lähde: mmm.fi


Tags assigned to this article:
OKMOpetus- ja kulttuuriministeriöSuomi

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory