Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tiivistävät vuosia jatkunutta yhteistyötään lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä rikosten vähentämiseksi

NordenBladet — Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos ovat sopineet tiivistyvästä yhteistyöstä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen. Yhteistyötä edistetään viranomaistyöryhmä Ankkuria koskevalla sopimuksella sekä laajemmalla yhteistyöpöytäkirjalla, joka sinetöi operatiivisen tason monitoimijaisen yhteistyön lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä rikosten vähentämiseksi.Helsingin poliisilaitos, Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut ovat tehneet vuosien ajan moniammatillista yhteistyötä häiriöitä aiheuttavien ja rikoksia tekevien sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä auttamiseksi ja palveluprosessien kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen, rikosten ja häiriöiden vähentäminen sekä kaupunkilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen.– Nyt allekirjoitetulla sopimuksella ja yhteistyöpöytäkirjalla selkeytetään ja edistetään tätä pitkäaikaista yhteistyötä, kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula toteaa.Poliisin kannalta olennaisin asia on rikosten ennaltaehkäisy ja se, että rikoskierteen suhteen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin.– Poliisilla on erityinen huoli siitä, että Suomeen ei pääse rantautumaan muualla Euroopassa tavattua ilmiötä, jossa alle 15-vuotiaita rekrytoidaan mukaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Lasten ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi tarvitsemme saumatonta moniammatillista yhteistyötä kaupungin ja eri viranomaisten kanssa, poliisipäällikkö, poliisikomentaja Jari Liukku sanoo.Ankkuri tarjoaa varhaista tukea ja puuttumista rikoksia tekevien lasten ja nuorten tilanteeseenHelsingin poliisilaitoksen tiloissa toimivassa moniammatillisessa viranomaistyöryhmä Ankkurissa on edustettuina sekä Helsingin poliisilaitoksen että Helsingin kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä. Ankkuri on perustettu vuonna 2012.– Tässä tiiviissä kaupungin ja poliisin välisessä yhteistyössä tavoitteena on aina nuoren paras. Yhdessä asioita tehden ja riittävällä yhteisellä resursoinnilla apua tarvitsevan nuoren ympärille saadaan tarvittavaa tukea tarjoava joukko ammattilaisia. Erityisesti rikoksia tekevän lapsen tai nuoren tilanne on usein monimutkainen ja on viisasta hyödyntää laaja-alaisesti erilaisten osaajien ja palvelujen ymmärrystä ja osaamista”, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo.Ankkuri-toimintaa laajennettiin nuorisotyöllä syksyllä 2023.– Nuorisotyön mukaantulo Ankkuri-toimintaan on pilottijakson aikana osoittautunut hyväksi toimintamalliksi. Nuorisotyöntekijöiden käytännönläheinen kyky huomioida yksittäisen nuoren luontaiset verkostot ja elinpiiri on ollut merkittävää. Nuorisotyöntekijät ovatkin osaltaan tehneet toimintaa lähestyttävämmäksi, mikä taas on auttanut nuoren ohjaamisessa kullakin hetkellä oikean tuen piiriin, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen kertoo.Ankkurin asiakkaat valikoituvat poliisin, sosiaalityön edustajan ja psykiatrian sairaanhoitajan toimesta. Tämän jälkeen arvioidaan ja kootaan kulloiseenkin asiakastapaamiseen tarkoituksenmukainen kokoonpano, jossa saattaa olla usean ammattikunnan edustajia. Ankkurin asiakkaaksi ohjataan vakavia häiriöitä aiheuttavia ja rikoksia tekeviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Ankkurissa tehdään lisäksi monitoimijaista lähisuhdeväkivaltatyötä.Ankkurissa pyritään tunnistamaan asiakkaiden ongelmien syyt ja ne tahot, joiden työpanosta ongelmien ratkaiseminen edellyttää sekä ohjaamaan asiakkaat tarvittavien palveluiden piiriin. Työryhmään voidaan ottaa mukaan myös muiden viranomaistahojen edustajia. Helsingin poliisilaitoksen osalta yhteistyöpöytäkirjan ja Ankkuri-sopimuksen allekirjoitti poliisipäällikkö, poliisikomentaja Jari Liukku. Helsingin kaupungin osalta yhteistyöpöytäkirjan allekirjoitti kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula ja Ankkuria koskevan sopimuksen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen. Ennalta estävä työ Helsingin poliisissa

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos ovat sopineet tiivistyvästä yhteistyöstä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen. Yhteistyötä edistetään viranomaistyöryhmä Ankkuria koskevalla sopimuksella sekä laajemmalla yhteistyöpöytäkirjalla, joka sinetöi operatiivisen tason monitoimijaisen yhteistyön lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä rikosten vähentämiseksi.

Helsingin poliisilaitos, Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut ovat tehneet vuosien ajan moniammatillista yhteistyötä häiriöitä aiheuttavien ja rikoksia tekevien sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä auttamiseksi ja palveluprosessien kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen, rikosten ja häiriöiden vähentäminen sekä kaupunkilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen.

– Nyt allekirjoitetulla sopimuksella ja yhteistyöpöytäkirjalla selkeytetään ja edistetään tätä pitkäaikaista yhteistyötä, kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula toteaa.

Poliisin kannalta olennaisin asia on rikosten ennaltaehkäisy ja se, että rikoskierteen suhteen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin.

– Poliisilla on erityinen huoli siitä, että Suomeen ei pääse rantautumaan muualla Euroopassa tavattua ilmiötä, jossa alle 15-vuotiaita rekrytoidaan mukaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Lasten ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi tarvitsemme saumatonta moniammatillista yhteistyötä kaupungin ja eri viranomaisten kanssa, poliisipäällikkö, poliisikomentaja Jari Liukku sanoo.

Ankkuri tarjoaa varhaista tukea ja puuttumista rikoksia tekevien lasten ja nuorten tilanteeseen

Helsingin poliisilaitoksen tiloissa toimivassa moniammatillisessa viranomaistyöryhmä Ankkurissa on edustettuina sekä Helsingin poliisilaitoksen että Helsingin kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä. Ankkuri on perustettu vuonna 2012.

– Tässä tiiviissä kaupungin ja poliisin välisessä yhteistyössä tavoitteena on aina nuoren paras. Yhdessä asioita tehden ja riittävällä yhteisellä resursoinnilla apua tarvitsevan nuoren ympärille saadaan tarvittavaa tukea tarjoava joukko ammattilaisia. Erityisesti rikoksia tekevän lapsen tai nuoren tilanne on usein monimutkainen ja on viisasta hyödyntää laaja-alaisesti erilaisten osaajien ja palvelujen ymmärrystä ja osaamista”, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo.

Ankkuri-toimintaa laajennettiin nuorisotyöllä syksyllä 2023.

– Nuorisotyön mukaantulo Ankkuri-toimintaan on pilottijakson aikana osoittautunut hyväksi toimintamalliksi. Nuorisotyöntekijöiden käytännönläheinen kyky huomioida yksittäisen nuoren luontaiset verkostot ja elinpiiri on ollut merkittävää. Nuorisotyöntekijät ovatkin osaltaan tehneet toimintaa lähestyttävämmäksi, mikä taas on auttanut nuoren ohjaamisessa kullakin hetkellä oikean tuen piiriin, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen kertoo.

Ankkurin asiakkaat valikoituvat poliisin, sosiaalityön edustajan ja psykiatrian sairaanhoitajan toimesta. Tämän jälkeen arvioidaan ja kootaan kulloiseenkin asiakastapaamiseen tarkoituksenmukainen kokoonpano, jossa saattaa olla usean ammattikunnan edustajia. Ankkurin asiakkaaksi ohjataan vakavia häiriöitä aiheuttavia ja rikoksia tekeviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Ankkurissa tehdään lisäksi monitoimijaista lähisuhdeväkivaltatyötä.

Ankkurissa pyritään tunnistamaan asiakkaiden ongelmien syyt ja ne tahot, joiden työpanosta ongelmien ratkaiseminen edellyttää sekä ohjaamaan asiakkaat tarvittavien palveluiden piiriin. Työryhmään voidaan ottaa mukaan myös muiden viranomaistahojen edustajia. 

Helsingin poliisilaitoksen osalta yhteistyöpöytäkirjan ja Ankkuri-sopimuksen allekirjoitti poliisipäällikkö, poliisikomentaja Jari Liukku. Helsingin kaupungin osalta yhteistyöpöytäkirjan allekirjoitti kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula ja Ankkuria koskevan sopimuksen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen. 

Ennalta estävä työ Helsingin poliisissa

Nuorten Helsinki

Ankkuritoiminta

 ]]>

Lähde: Poliisi.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory