Poliisi seuraa nuorisorikollisuuden tilannekuvaa tietojohtoisesti

NordenBladet — Poliisihallitus on julkaissut raportin, jossa analyysin tavoitteena on ollut tunnistaa, mistä alle 21-vuotiaiden rikollisuudessa on laajassa mielessä kyse. Analyysiraportin tavoitteena on ollut myös tuottaa valtakunnallista tilannekuvaa nuorisorikollisuudesta.Poliisi on kertonut huolensa alaikäisten tekemien väkivaltarikosten kasvusta. Tilastojen mukaan alle 21-vuotiaiden nuorten väkivaltarikollisuus on kasvanut merkittävästi, suurinta kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Nuorten tekemän rikollisuuden taustoittamiseksi Poliisihallitus on teettänyt teema-analyysin, jonka raportti on nyt julkaistu.

Poliisihallitus on julkaissut raportin, jossa analyysin tavoitteena on ollut tunnistaa, mistä alle 21-vuotiaiden rikollisuudessa on laajassa mielessä kyse. Analyysiraportin tavoitteena on ollut myös tuottaa valtakunnallista tilannekuvaa nuorisorikollisuudesta.

Poliisi on kertonut huolensa alaikäisten tekemien väkivaltarikosten kasvusta. Tilastojen mukaan alle 21-vuotiaiden nuorten väkivaltarikollisuus on kasvanut merkittävästi, suurinta kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Nuorten tekemän rikollisuuden taustoittamiseksi Poliisihallitus on teettänyt teema-analyysin, jonka raportti on nyt julkaistu.

– Nuorisorikollisuus kokonaisuutena on niin merkittävä asia, että kattava analyysi tilanteesta ja sen taustoista on tärkeää. Analyysin perusteella tiedämme, mihin asioihin meidän kannattaa panostaa, kommentoi poliisijohtaja Sanna Heikinheimo raportin taustoista.    

Raportissa nuorten tekemät rikokset ovat olleet laajassa tarkastelussa

Nuorisorikollisuus on yhteiskunnallinen haaste, jota poliisi tarkastelee tietojohtoisesti hallitusohjelman mukaisesti. Poliisihallituksen analyysitoiminnoissa on laadittu laaja raportti nuorisorikollisuudesta. Nuorisorikollisuutta on analysoitu poliisin tilastojen perusteella tarkoituksena tunnistaa, mistä alle 21-vuotiaiden rikollisuudessa on laajassa mielessä kyse. Tavoitteena on ollut myös tuottaa valtakunnallinen kokonaiskuva tilanteesta.

– Nuorisorikollisuuden taustalla on monenlaisia riskitekijöitä, jotka liittyvät yksilöihin ja yhteiskuntaan. Nuorten rikoskäyttäytymiseen yhdistyy monia sosiaalisia merkityksiä. Kavereilla ja sosiaalisella medialla on suuri vaikutus nuorten rikolliseen käyttäytymiseen. Yksi nykypäivän suuri yhteiskunnallisen turvallisuuden uhka on nuorten syrjäytyminen, toteaa raportin toteutuksesta vastannut analyytikko Mika Sutela.

Alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden nuorten rikosepäilyt ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet viime vuosina. Alle 15-vuotiaiden rikosepäilyt keskittyvät alueellisesti etenkin kaupunkialueille. Nuorisorikollisuuden ydintä ovat ryöstö- ja vahingontekorikokset. Omaisuusrikollisuus on nuorilla yleinen rikollisuusmuoto, ikäryhmästä riippumatta. 15–20-vuotiailla omaisuusrikosten oheen yleiseksi rikollisuusmuodoksi muodostuu liikennerikollisuus.

Viranomaisia vastaan kohdistuneissa rikoksissa nuorten rikosepäilyt ovat viime vuosina olleet aiempaa korkeammalla tasolla. Nuorten asenteiden muuttuminen, viranomaisvastaisuuden yleistyminen ja auktoriteettien kunnioittamisen väheneminen on ollut havaittavissa poliisin operatiivisessa toiminnassa.

Nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi ei ole olemassa mitään tiettyä keinoa tai pikaratkaisua eikä vastuu ole kenelläkään yksittäisellä viranomais- tms. taholla. Moniammatilliselle yhteistyölle on tarvetta. Rikolliseen käyttäytymiseen on pyrittävä puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lainsäädännön ja poliisin sisäisten prosessien on oltava kunnossa. Lisäksi tilannekuvan ylläpitämisestä on huolehdittava. Vanhemmilla ja koululla on tärkeä rooli nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäisyssä. Vanhempiin on pyrittävä sidosryhmäyhteistyöllä vaikuttamaan ja heitä on yritettävä tukea vanhemmuuteen liittyvien haasteiden keskellä. Koulujen kanssa poliisin on asiantuntijana hyvä tehdä yhä enemmän yhteistyötä. Viestintää ei sovi unohtaa nuorisorikollisuuden ennalta ehkäisyssä.

]]>

Lähde: Poliisi.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory