Taksiliikenteen valvontaisku osoitti puutteita Vantaalla

NordenBladet — Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.Keskiviikkona 26.10.2022 Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 42 taksia, joista 19:ssä oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana 13 liikennevirhemaksua. Pääasiassa virhemaksuja kirjoitettiin siitä, että kuljettajan ja yrityksen tiedot eivät olleet asiakkaan nähtävillä. Lisäksi annettiin yksi kirjallinen huomautus ja 20 suullista huomautusta. Valvontaa tehtiin pääasiassa Rahtitiellä ja Lentoasemantiellä terminaali 2:n edessä.Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui kahdesta taksista ja ajoneuvon luvanvaraiseen käyttöön rekisteröinti oli laiminlyöty kahdessa tapauksessa. Valvontaan osallistui kymmenen poliisia Itä-Uudenmaan liikennevalvonnasta, kolme asiantuntijaa Traficomista, viisi verotarkastajaa Verohallinnosta ja viisi tarkastajaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.Valvonnalle tarvettaPoliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.– Taksiliikenne on näinkin pienellä otannalla melko kirjavaa ja valvonnalle on selkeä tarve. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitäisi olla kaikilta osin kunnossa, toteaa ylikonstaapeli Matti Hallinen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta. Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimiTaksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava mm. siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyynVaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa Poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapah-tumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta ESAVIn valvonnassaTyösuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä, työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain, työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan. Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi työntekijöille ja työnantajille tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä.Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. ESAVIN työsuojelun havainnoissa ei havaittu työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia työntekijöitä. Ajopäiväkirja puuttui tai oli puutteellinen 15 työntekijältä.Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella 2023.Viranomaisten yhteistoiminta on toimiva valvontamalli taksiliikenteessäTaksiliikenteen toimijoista ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto ja aluehallintovirastot. Valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä, jonka yksi muoto on viranomaisten yhteisvalvonta. Valvontaiskuissa jokainen mukana oleva viranomainen voi tarkastaa omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita yhdellä pysäytyksellä. Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, joihin kuuluu kuljettajan ajokunnon ja ajoneuvon liikennekelpoisuus. Poliisi valvoo myös, että ajoneuvossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimitiedot ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisin valvoo, että kuljettajalla on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa ja että taksissa on asianmukainen taksivalaisin. Taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon tulee olla merkitty luvanvaraiseen käyttöön.Traficomin valvontaan kuuluu muun muassa hintatietojen asianmukainen esittäminen ja ajoneuvon varustaminen taksamittarilla tai muulla vastaavalla laitteella tai järjestelmällä.Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yrityksen työntekijämääristä ja palkkauksesta sekä kerää havaintoja taksamittareiden ja muiden sovellusten käytöstä.Aluehallintovirasto valvoo työsuojelutarkastuksissa työnantajan toimintaa ja sitä, että työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan.  

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Keskiviikkona 26.10.2022 Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 42 taksia, joista 19:ssä oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana 13 liikennevirhemaksua. Pääasiassa virhemaksuja kirjoitettiin siitä, että kuljettajan ja yrityksen tiedot eivät olleet asiakkaan nähtävillä. Lisäksi annettiin yksi kirjallinen huomautus ja 20 suullista huomautusta. Valvontaa tehtiin pääasiassa Rahtitiellä ja Lentoasemantiellä terminaali 2:n edessä.
Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui kahdesta taksista ja ajoneuvon luvanvaraiseen käyttöön rekisteröinti oli laiminlyöty kahdessa tapauksessa. 
Valvontaan osallistui kymmenen poliisia Itä-Uudenmaan liikennevalvonnasta, kolme asiantuntijaa Traficomista, viisi verotarkastajaa Verohallinnosta ja viisi tarkastajaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Valvonnalle tarvetta

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

– Taksiliikenne on näinkin pienellä otannalla melko kirjavaa ja valvonnalle on selkeä tarve. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitäisi olla kaikilta osin kunnossa, toteaa ylikonstaapeli Matti Hallinen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta. 

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava mm. siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

–  Noin joka kolmannesta tässä valvonnassa tarkastetusta taksista puuttuivat joko luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot tai kuljettajan nimitiedot tai kummatkin. Myös taksin hintojen esittämisessä havaittiin kehittämisen tarvetta, sillä melkein joka neljännestä tarkastetusta taksista hintatiedot puuttuivat tai merkinnät olivat puutteellisia. Traficom toivoo taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän mainittujen tietojen esilläpitoon ja hintatietojen yhtenäiseen esittämistapaan enemmän huomiota, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.  

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. Tässä valvonnassa liikennelupien mukana pitäminen oli kahta tapausta lukuun ottamatta hoidettu asianmukaisesti, taksiliikennelupa esitettiin joko paperilla tai sähköisesti pyydettäessä. 

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa Poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapah-tumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta ESAVIn valvonnassa

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä, työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain, työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan. Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi työntekijöille ja työnantajille tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. ESAVIN työsuojelun havainnoissa ei havaittu työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia työntekijöitä. Ajopäiväkirja puuttui tai oli puutteellinen 15 työntekijältä.

Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella 2023.

Viranomaisten yhteistoiminta on toimiva valvontamalli taksiliikenteessä

Taksiliikenteen toimijoista ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto ja aluehallintovirastot. Valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä, jonka yksi muoto on viranomaisten yhteisvalvonta. Valvontaiskuissa jokainen mukana oleva viranomainen voi tarkastaa omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita yhdellä pysäytyksellä. 

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, joihin kuuluu kuljettajan ajokunnon ja ajoneuvon liikennekelpoisuus. Poliisi valvoo myös, että ajoneuvossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimitiedot ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisin valvoo, että kuljettajalla on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa ja että taksissa on asianmukainen taksivalaisin. Taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon tulee olla merkitty luvanvaraiseen käyttöön.

Traficomin valvontaan kuuluu muun muassa hintatietojen asianmukainen esittäminen ja ajoneuvon varustaminen taksamittarilla tai muulla vastaavalla laitteella tai järjestelmällä.

Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yrityksen työntekijämääristä ja palkkauksesta sekä kerää havaintoja taksamittareiden ja muiden sovellusten käytöstä.

Aluehallintovirasto valvoo työsuojelutarkastuksissa työnantajan toimintaa ja sitä, että työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan. 
 

]]>

Lähde: Poliisi.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory